sır

  1. Refiüd Derecat

    Kur'an-ı Kerim Ayetleri Yedi Ayetler ve Sırları Nelerdir ?

    Bismillahirrahmanirrahiym* Kul len yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil müʼminun*Bismillahirrahmanirrahi ym* Ve in yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* Ve in yüridke bi hayrin fe la radde li fadlihi yüsiybü bihi men yeşaü min ıbadihi ve hüvel...
  2. Refiüd Derecat

    Kur'an-ı Kerim Ayetleri Beş Ayetler ve Sırları Nelerdir ?

    Beş Ayetler ve Sırları Bismillahirrahmanirrahiym * E lem tera ilel melei min beni israile min baʼdi musa iz kalu li nebiyyin lehümübʼas lena meliken nükatil fi sebilillahi kale hel aseytüm in kütibe aleykümül kıtalü ella tükatilu kalu ve ma lena ella nükatile fi sebilillahi ve kad uhricna min...