gök

  1. Refiüd Derecat

    Kur'an-ı Kerim Ayetleri Yedi Ayetler ve Sırları Nelerdir ?

    Bismillahirrahmanirrahiym* Kul len yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil müʼminun*Bismillahirrahmanirrahi ym* Ve in yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* Ve in yüridke bi hayrin fe la radde li fadlihi yüsiybü bihi men yeşaü min ıbadihi ve hüvel...