ceza

  1. Refiüd Derecat

    Hukuki,Siyasi,Suç İle ilgili Buhari Hadisleri

    SUÇ VE CEZALAR Kimler suç işlese de ceza almaz: Alî ibn Ebî Tâlib, Umer ibnu'l-Hattâb'a (zinadan gebe kalmış bir kadın getirildiğinde, onu recm etmek isteyince): Sen deliden, iyileşinceye kadar; çocukta bulûğa erişinceye kadar; uyuyan kimseden de uyanıncaya kadar kalemin kaldırılmış olduğunu...