cehennem

  1. Refiüd Derecat

    Cennet,Cehennem Ahiret Hadisleri Buhari

    KIYAMET Kıyamet zamanı Müslümanların durumu: Kendileri hayâtta bulunup da kıyametin koptuğu zamana erişen kimseler, insanların şerlilerindendir. Buhari,fitne:5 Not: Müslim'in Abdullah ibn Mes'ûd'dan rivayetinde, Rasûlullah (S): "Kıyamet ancak insanların şerrlileri üzerine kopacaktır"...