aile

  1. Refiüd Derecat

    Aile ve Bireyler ile ilgili Buhari Hadisleri

    EVLİLİK VE BOŞANMA: ERGENLİK ÇAĞI BAŞLANGICI 15 YAŞ: Rasûlullâh (S) Uhud günü (3. hicret yılının Şevvâl'inde) ondört yaşında bulunan Abdullah ibn Umer'i gözden geçirdi de (ben İbn Umer'e küçüktür diye harbe katılmaya) izin vermedi. Sonra Hendek günü beni gözden geçirdi. O sırada ben onbeş...