Dua Yuşa Aleyhisselamʼın Okuduğu İsm-i Azam Duası Nedir ?

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
Yuşa Aleyhisselamʼın Okuduğu İsm-i Azam Duası

Allahümme inni esʼelüke bismikez zekiyyit tahrit tahiril mütahheril mükaddesil mübarakil mahzunil meknunil mektubi ala süradikıl mecdi ve süradikıl hamdi ve süradikıl kudrati ve süradikıs sültani ve süradıkıs sirr* İnni edʼuke ya rabb* Bi enne lekel hamde la ilahe illa enten nurul barrür rahmanür rahıymüs sadiku alimül ğaybi veş şehadeti bediyʼus semavati vel erdı ve nuruhünne ve kayyimühünne zül celali vel ikrami hannanün mennanün cebbarun nurun daimün kuddusün hayyün la yemut*

Manası: Ey Mübarek, mukaddes, en temiz, her şey kendinde gizli Allahʼım! Hamde layık, kudret sahibi! Sır ve sultanlık yüceliklerinde yazılı olan isimlerin hürmetine Senʼden niyaz ediyorum,Allahʼım! Ey bütün övgülerin kendisine layık olduğu, kainatı aydınlatan, her şeyi ihsanıyla kuşatmış,esirgeyip, bağışlayan, sadık, görünen ve görünmeyen alemleri bilen, semaları ve yerleri yaratan, onları nurlandıran, ayakta durmasını sağlayan, azamet ve ikram sahibi! Hannan, Mennan, Cebbar, Nur, Daim, her şeyden arınmış, ölmeyen diri Rabbim! Sana yalvarıyorum. Fazileti: Yuşa aleyhisselam bu İsm-i Aʼzamʼı okuyarak Rabbine dua edip niyazda bulununca bir müddet güneşi olduğu yerde durdurdu.Batmasını Allahʼın izni ile önledi.(K.Ummal,11,524)