Kur'an-ı Kerim Ayetleri Yasin Suresinin Fazileti

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
Hadîs-i Şerîflerde buyuruldu ki:

“Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse şehid olur. Kur’ân-ı Kerîmdeki bir sûre, okuyana şefâat eder, dinliyenin affına sebep olur, âhırette korktuğundan emin olur. Bu Yâsin sûresidir.”
“Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında, defninde bulununlar ve hep duâ ederler.”
“Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı ile Mu’avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar.”
“Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitlerin azâbları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir.”
“Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer.”
“Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki melek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak rûh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz.”
“Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Çıplak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Mahzun okursa ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifâ bulur. Ölü üzerine okunursa azâbı hafifler. Susayan okursa, suya kavuşur.”
“Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyâret eder ve orada Yasîn okursa Allâhü Teâlâ ona, Yasîn’in her harfi miktarınca mağfiret eder.”
“Kur’ân-ı Kerîmin kalbi Yasîn’dir. Muhakkak ki o dertlere şifâdır. Allâhı ve âhıret yurdunu dileyerek bir kimse Yasîn’i okursa, Allah kendisini mutlaka bağışlar.”
“Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid olarak ölür.”
“Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allâhü Teâlâ'nın magfiretine kavuşmuş halde sabahlar.”

Yasîn sûresinin faydaları

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Kur’ân-ı Kerîmde bir sûre vardır ki, ona Allah katında “Azîme” denir. O sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefâat edecektir. O sûre Yasîn sûresidir.”
Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın faidelerinden birkaçı:
Eceli gelmiyen hasta şifâ bulur.
Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz.
Ölürken Cennet meleklerini görür.
İnsan korktuğundan emin olur.
Garipler yardımcı bulur.
Aç olan, tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir.
Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.
Bekarların evlenmesi kolay olur.
Elbisesi olmayan elbise bulur.
Gayb olan şey bulunur.
Fakat bunlara niyyet ederek ve inanarak okumak lazımdır.
İmâm-ı Şa’rânî buyuruyor ki:
“Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevâbı Seyyidet Nefîse hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun derse, bu dileğinin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir.”
Mâlik bin Yesar (r.a.)’ dan rivâyet edilmiştir: Peygamber (s.a.v.); “Kur’ân’ın kalbi Yasin-i Şerif’tir. Kim onu Allah rızâsını talep ederek ve âhiret sevâbı için okursa, Allah onun günahlarını magfiret eder. Onu ölülerinizin üzerine okuyunuz.” buyurdu.
Ebû Hureyre (r.a.)’ dan rivâyet edilmiştir: Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu; “Kim bir gecede, Allah rızâsı için Yasin’i okursa günahları af olunur.”
Enes (r.a.)’ dan rivâyet edilmiştir: dedi ki; Resûlullah (s.a.v.) buyurdu: “Herşeyin bir kalbi vardır ve Kur’ân’ın kalbi de Yasin’dir. Her kim Sûre-i Yasin’i okursa Allah ona bu sûreyi okuması sebebiyle Kur’ân’ı Kerîm'i on kere okumuş kadar sevab ihsan eder.”
Hz. Ali (r.a.)’ den rivâyet edildigine göre Resûlullah (s.a.v.) kendilerine şöyle demiştir: “Yâ Ali! Yasin Sûresini oku, Zîrâ Yasin Sûresinde on bereket vardır;
Yitigi olan okursa yitigine kavuşur,
Mahkum okursa hapisten kurtulur,
Çıplak okursa giydirilir,
Onu okuyan aç doyar,
Bekar okursa evlendirilir,
Yolcu okursa yolculuğunda yardım görür,
Susuz okursa suya kanar,
Hasta okursa afiyet bulup iyileşir,
Korku içinde olan okursa korktuğundan emin olur,
Ölümcül hastanın yanında okunsa elem ve ızdırabı hafifler.
-Âişe (r.a.)’ dan; “Muhakkak ki Kur’an’da bir sûre vardır. Kendisini çok okuyana şefâat eder. Dinleyen ise magfiret olunur. O, Sûre-i Yasindir.
Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:
“Her şeyin bir kalbi vardır; Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân - 7)