Yasin-i Şerif Okumanın Faydaları Nelerdir ?

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Yasin-i Şerif Okumanın Faydaları Nelerdir ?

*Sual: *Yasin-i serif* *okumanin faydaları nelerdir?*
*Cevap:* Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri *Sefer-i Ahiret risalesinde* buyuruyor ki; Hasta yanında (Yasin) süre-i şerifesini okumak mühim sünnettir.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki
*"Yanında Yasin-i şerif okunan hasta, suya doymuş olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer*". Yani, can vermenin hâsıl edeceği susuzluğu duymaz.
Yasin sûre-i şerifesi, kıyamette olan şeyleri, dünyanın geçici olduğunu, Cennet nimetlerini ve Cehennemdeki azapları bildirdiğinden, hasta yanında okununca, İman ile gitmeye sebep olan şeyleri işitmiş olur.
*(Rad) sûresini okumak,* ruhun çıkmasını kolaylaştırır. İnsan ölünce, Hanefide necis olur. Kurân-ı Kerim, yanında değil, karşısında ve sessiz okunabilir. Diğer 3 mezhebe göre necis olmaz.
*Kurân-ı Kerîmi, ölüler de işitir ve faydalanır.*
Cenaze taşıyanların, kabir ziyaret edenlerin, maddi bir karşılıik düşünmeyerek, Kurân-ı Kerîmden bir parçayı, Allah rızası için okuyarak, sevâbını meyyitin ruhuna hediye etmeleri sünnettir.
*Ölüm halinde su içirmek sünnettir.* İhtiyacı görülürse vâcib olur. İçince ferahladığı
görülürse vâcibliği artar.
*O ânda şeytan, saf su gösterip, senden başka mâbudum yoktur* *dersen, sana içiririm dediği,* hadis-i Heriflerde bildirilmiştir.
*Yasin süre-i şerifesini okumanın 10 faydasI vardır.*
1) Aç olan, tok olur. Yani, ummadiğı yerden
rizık gelir.
*2) Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.*
3) Elbisesi olmayan, elbise bulur.
*4) Eceli gelmeyen hasta şifa bulur.*
5) Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz.
*6) Ölürken, Cennet melekleri gelip, görünür.*
7) insan korktuğundan emin olur.
*8) Misafir ve garib yardımcı bulur.*
9) Bekarların evlenmesi kolay olur.
*10) Kaybolan şey bulunur.*
Fakat bunlara niyet ederek ve inanarak
okumak lâzımdır.
[Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki;
*"ölülerinize Yâsin sûresini okuyunuz*"
(Ebû
Dâvûd, Cenâiz, 24 (3123]; İbn Mâce, Cenâiz, 4.)
*"Kim babasının veya anasınin veya bunlardan birisinin kabrini Cuma* *günü ziyaret ederek orada Yâsin sûresini okursa,** Allah, kabir sahibini bağışlar."
*(Ali el-Müttaki, Kenzü'l-ummâl, 6/468*.)

*"Yasin, Kurân'n kalbidir*. Onu bir kimse
okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, *Allah onu mağfiret buyurur.*
Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz."
*(Müsned, 5/26*.)]

Yasin Suresi Fazileti İle İlgili Hadisler Ve Rivayetler

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse şehid olur. Kur’ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinliyenin affına sebep olur, âhırette korktuğundan emin olur. Bu Yâsin sûresidir.”
“Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında, defninde bulununlar ve hep duâ ederler.”
“Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı ile Mu’avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar.”
“Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitlerin azâbları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir.”
“Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer.”
“Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki melek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak rûh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz.”
“Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Çıplak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Mahzun okursa ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifâ bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan okursa, suya kavuşur.”
“Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa Allahü teâlâ ona, Yasîn’in her harfi miktarınca mağfiret eder.”
“Kur’ân-ı kerîmin kalbi Yasîn’dir. Muhakkak ki o dertlere şifâdır. Allahı ve âhıret yurdunu dileyerek bir kimse Yasîn’i okursa, Allah kendisini mutlaka bağışlar.”
“Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid olarak ölür.”
“Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allahü teâlânın magfiretine kavuşmuş halde sabahlar.”
Yasîn sûresinin faydaları
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Kur’ân-ı kerîmde bir sûre vardır ki, ona Allah katında “Azîme” denir. O sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sûre Yasîn sûresidir.”
Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın faidelerinden birkaçı:
Eceli gelmiyen hasta şifâ bulur.
Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz.
Ölürken Cennet meleklerini görür.
İnsan korktuğundan emin olur.
Garipler yardımcı bulur.
Aç olan, tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir.
Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.
Bekarların evlenmesi kolay olur.
Elbisesi olmayan elbise bulur.
Gayb olan şey bulunur.
Fakat bunlara niyyet ederek ve inanarak okumak lazımdır.
İmâm-ı Şa’rânî buyuruyor ki:
“Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevâbı Seyyidet Nefîse hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun derse, bu dileğinin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir.”
Malik bin Yesar (ra)’ dan rivayet edilmiştir: Peygamber (sav); “Kur’an’ın kalbi Yasin-i Şerif’tir. Kim onu Allah rızasını talep ederek ve ahiret sevabı için okursa, Allah onun günahlarını magfiret eder. Onu ölülerinizin üzerine okuyunuz.” buyurdu.
-Ebu Hureyre (ra)’ dan rivayet edilmiştir: Peygamber (sav) şöyle buyurdu; “Kim bir gecede, Allah rızası için Yasin’i okursa günahları af olunur.”
-Enes (ra)’ dan rivayet edilmiştir: dedi ki; Rasulullah (sav) buyurdu: “Herşeyin bir kalbi vardır ve Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir. Her kim Sure-i Yasin’i okursa Allah ona bu sureyi okuması sebebiyle Kur’an’ı on kere okumuş kadar sevap ihsan eder.”
-Hz. Ali (ra)’ den rivayet edildigine göre Rasulullah (sav) kendilerine şöyle demiştir: “Ya Ali! Yasin Suresini oku, zira Yasin Suresinde on bereket vardır;
Yitigi olan okursa yitigine kavuşur,
Mahkum okursa hapisten kurtulur,
Çıplak okursa giydirilir,
Onu okuyan aç doyar,
Bekar okursa evlendirilir,
Yolcu okursa yolculuğunda yardım görür,
Susuz okursa suya kanar,
Hasta okursa afiyet bulup iyileşir,
Korku içinde olan okursa korktuğundan emin olur,
Ölümcül hastanın yanında okunsa elem ve ızdırabı hafifler.
-Aişe (ra)’ dan; “Muhakkak ki Kur’an’da bir sure vardır. Kendisini çok okuyana şefaat eder. Dinleyen ise magfiret olunur. O, Sure-i Yasindir.