Havas İlmi Yâ Hayy ü Yâ Kayyûm Vefk-ı Şerîfi Nedir ?

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Yukarıdaki vefk-ı şerîfi bir kâğıda yazıp aynı kağıt üzerine celb ve teshîrini arzu eylediğin kimsenin ismini ve validesinin ismini yazdıktan sonra üzerine 1.001 defa "Yâ Hayy ü yâ Kayyûm" zikreder ve sonra "Yâ Rab,Yâ Hayy ü yâ Kayyûm" bu ism-i şerîfin hakkı için "filân ibn-i filânın bana kalbini teshîr buyurur" diye dua eder ve vefk-ı şerîfi üzerinde taşırsa dilediğin zâtın kalbi ona müsahhar olur; herbir emrini icra ve infâz eder.

Bu ameliyeyi gayr-i meşrû olan hallerde, gayr-i meşrû olan şeylerde kullanılmaması şiddetle reddedilir, çünkü hem vebâlli olur, hem de büyük tehlikeleri vardır.

Ekran görüntüsü 2023-08-08 145701.png

Kaynak: Kenz-ül Havas - Seyyid Süleyman El-Hüseyni