Vakıa Suresi Doğum İçin Havassı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
logo.png

Doğum Kolaylığı İçin Vâkı'a Yazmak
Bu süre-i celile yazılıp muska yapılarak doğum yapacak kadının üzerine asılırsa, Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle o kadının doğumu kolayca gerçekleşir. ['Abdullâh ibnü Es'ad el-Yâfi'î, ed-Dürrü'n-nazîm fî havâssi'l-Kur'âni'l-'Azîm, sh:102]