Havas İlmi Taat Kasemi

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
Tâat (İteat) Kasemi diye isimlendirilen bu Kasemin birçok
özellikleri ve sırları olup, celil bir kasemdir. Sen! Bunun kıymetini
ve değerini bil.

Tâat Kasemi budur:

1.png

2.png

3.png

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil hadis semi-ıl alimil karib
il mucibid daimifi melekuti ızzihil kadimil ezeliyi tüazzeze bil
kudreti ven ferade bil vahdaniyeti. La ilahe illa hüve leyse
kemislihi şeyün ve hüves semi-ul basir. Bi esmaihi eduküm ya
zevil ervahir ruhaniyeti seriun seriun rafiun rafiun karibun
karibun mucibun mucibun semi-un semi*un mutiun mutiun
heliun heliun seliun seliun melyatiun melyatiun ecib Ya
Ma'rufu ya ebel Mearifi ve YaZehral Atifi ve Ya Taktakuşin ve
Ya Meymun el Hatifi ihduru vefalu keza ve keza. Feinni
uksimu aleyküm bi Alin Ruhin bi Alin RuhinSeyleduhin
Seyleduhin Ya Ruhun Ya RuhunBaruhun Baruhun bi hakkil
hatemi ve sahibihi. İnnehü min süleymane ve innehü
bismillahirrahmanirrahim. Ella ta'lü aleyye ve'tüni müslimin.
Müsriıne taiıne li esma-i rabbil alemine esriu esriu bi hakkil
ismil kaviyyül azimün nafizi fi cemi-ıl efali Ya Zettavli Ya
Vehhabü Erğamuşin Yaşin Helheyuşin Taşin celle celalullahi
La ilahe illallahü vela yakdiru illallahü ve ena Abdullahi ve
mevlaye rasulullahü aleyhi ve selem. Tekadüs semavatü
yetefettarne minhü ve tenşakkul ardu ve tehirrul cibalü hedda.
Heyyen ettaatü el icap et ü ileyye izacaen nasru ve
kadayelemru fe eynel müferru. Ve likülli nebein müstekarrun.
Encizü encüzi bil icabeti ya a'vanül inayeti elvahan elvahan
elhakutüküm. Binarullahi mukadeh. Elleti tettaliu alel efideh.
İnneha aleyhim mu'sadeh. Fi amedin mumeddedeh. Ennaru
ennaru ellehibu ellehibu ala men asa kasemi minküm ve lem
yecibhu zülziletül ardu verteccet ven fataratis semavati ven
şakkat ve keşefetiş şemsü ve kuvvirat ve hasefetin nucumu
vel kevakibu inteserat ve vekafetil biharu ve nuşifet ve etetil
cini l ikada-i haceti ve hadarat ve fazet bil icabeti vet taati ve
lubbet Yahin Yahin Ya Hüve Ya Hüve Taytayuhin Taytayuhin
Şemlehisin Şemlehisin ve Rukyail ve Rukyail Tamtamin
Tamtamin. Ve nufiha fis suri fecemi'nahüm ceman.


Bu Kasemin buhurları dövülmüş cavi, ned dalı, ratine-i hindi,
senderus, kündür, meyatü saile, sandalı ahmer, kust ve udu
kakülidir. Bu buhurların hepsini güzelce dövdükten sonra, nohut
büyüklüğünde haplar gibi yapar ve gölgede kurutursun.
Kuruttuktan sonra amel zamanı Kasemi okurken bu buhuru
tüttürürsün. Özet olarak şu buhurlarıda kullanabilirsin. Ud, cavi,
sandeleyn, mastaki ve kusturt. Yukarıda geçtiği gibi döver, nohut
büyüklüğünde haplar yapıp, gölgede kuruttuktan sonra, Kasemi
okurken tüttürürsün.

Bu Kasemin bütün amellerde İdmari şerifi olup, oda budur:

1.png

2.png


Yelihin Yelihin Yelihin Şelişin Şelişin Şelişin Heliın Heliın
Heleın Heleın Mihin Mihin Şelihin Şelihin Enuhin Enuhin
Şemlahin Şemlahin Hemluhimin Hemluhimin Sataın Sataın
Satiın Satiın Alin Zeryalin Ecibu ve tevekkelu bi keza ve keza
elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate.

Tâat Kaseminin dörtlü hatemi olup, o hatem de budur:

3.png

TÂAT KASEMİ NİN HİZMETİ


Bu Kasemi kullanmanın yolu şöyledir: Üç gün riyazatlı olarak
oruç tutup, her farz namazın ardından 72 defa Kasemi hazırlamış
olduğun buhuru tüttürerek oku. Üçüncü günü gecesi 172 defa
Kasemi okuduğun zaman huddamlar senin önünde saf tutarak
dururlar ve sana selam verirler. Okumayı bitirdikten sonra sana;
Ey salih kişi! Bizden ne istiyorsun? derler. Sende onlardan ahit ve
söz istediğini, her istediğin şeylerde yardımcı olmalarını, bütün
ruhani amellerde, hayır veya şer olsun istediğini söylersin. Senin
istediklerini kabül edip, ne zaman istersen sana yardımcı oluruz
derler. Sana! Her gece 12 rekat namaz kılmanı, Kasemi hergün 72
defa okumanı, müslimanların kabrini ziyaret etmeni, suçsuz olan
kişilere eziyet etmemeni söylerler ve sana yeşil bir hurma dalı
verirler. Dalın üzerinde bir tılsım yazılıdır. Böylece bu halvetten
sonra bu Kasemi kullanma hakkına sahip olursun.

Bundan sonra onları ne zaman çağırıp gelmelerini istersen;
Buhurunu tüttürerek hurma dalını sağ elinde buhurun üzerinde
ateşten uzak tutarak Kasemi bir (1) defa okursan onlar gelirler.
Geldikleri zaman dilediğini emredersin.

Diğer Kısımları Malesef Paylaşamam.

Kaynak .-menbeu-usulul-hikmeh-muellif-ahmed-bin-ali-buni-hicri