Büyü Bozma Bakım Sihri Getirmek İçin İşlem

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Kamerin dolunay halinde ilk Cuma gecesi 303 defa Ayetel kursi okunup, Cuma
günü sabah namazından önce şafak vakti ekşi nar ağacından düz ve budaksız 90 cm
kadar bir çubuk kesilir. Bu kestiğin çubuğu dörde taksim ederek her yüzüne Ayetel
kursi yazılır. Daha sonra orta büyüklükte bakırdan bir tas alınır ve tasın içine Ayetel
kursi yazılır. Çubuğu ve tası bu tertip üzere hazırladıktan sonra 41 günlük riyazat ve
oruca başlanır. Her farz namazın arkasından 60 defa, yalnız yatsı namazından sonra
63 defa olmak üzere Ayetel kürsi okunur. (Diğer bir usulüde her beş vakitten sonrada
303 defa okunması denmiştir). Okuma esnasındada lüban buhuru yakılır, tas ve
çubuk önünde durur.
Kırkbir günün sonunda ruhaniyetle irtibata geçilir ve şartlarda anlaşma yapılır.
Böylece çubuk ve tas kullanıma hazırlanmış olur.
Bir sihri getirtmek istediğin zaman bakır tas ağzına yakın su doldurulur ve üstü
kitap veya bir bezle örtülür. Yedi (7) defa Ayetel kursi ve aşağıda gelecek olan azimet
okunup, nar çubuğuyla tasa vurulur. Okuduktan sonra tasın üzerindeki bez açılır,
eğer sihir gelmemişse bez örtülür ve üç, beş veya yedi defa okuma tekrar edilir. Sihir
her nerede olursa olsun tasın içine gelir.
Okunacak azimet budur:


1.png

2.PNG


Yâ huddâme hâzihil âyâtilletî bis sihrillezî fî fulân ibni fulânete bi eyyi mekâne kâne bi hurmeti hâzihil âyâti bârakallâhu fîkum ve selâmun aleykum elvâhan elacele essâate.


Kaynak : İdris çelebinin gizli azametli mucerrep tılsımı