Havas İlmi Sert ve Öfkeli Kişinin Dilini Bağlama

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Vefk üzerinde iken her gün okumayı vird (devamlı hergün okuyan) edinen kimselere amirleri, düşmanları, sert ve huysuz kadın veya kocanın herhangi biri diğerine karşı sert ve kaba konuşamaz. O kişiye karşı dili bağlanır ve Allah c.c.’ın izniyle konuşamaz.

Bu vefki Cumartesi günü Utarid saatinde yazıp, üzerinde taşıyan ve her gün 66 defa şu Ayeti Kerimeyi:

Bismillâhirrahmânirrahîm Ve anetil vucûhü lil hayyil kayyûmi ve kad hâbe men hamele zulmâ.

ve ayrıca 21 defa da şu Ayeti kerimeleri:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâleh seû fîhâ ve lâ tükellimûn. Summun bukmun umyun fehüm lâ ya’kilûn. Ve hâbe küllü cebbârin anîd. Hâzâ yevmü lâ yentikûn. Ve lâ yü’zenü lehüm fe ya’tezirûn.

hergün okumanız gerekiyor,

adsiz-1-1.jpg