Secde Suresi Havassı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

İsteklere Nail Olmak İçin Secde Suresi Okumak
Her kim birinci rekatında Secde Suresi'ni, ikinci rekatında da Tebârake Suresi'ni okuyarak iki rekat namaz kılıp, namazın ardından: "Yâ Dâim! Yâ Hayy! Yâ Ferd! Yâ Vitr! Yâ Kadîm! Yâ Ehad! Yâ Samed! Salli 'alâ Muhammedin ve 'alâ âli Muhammed"
يَا دَائِمُ! يَا حَيُّ! يَا فَرْدُ! يَا وِتْرُ! يَا قَدِيمُ! يَا أَحَدُ! يَا صَمَدُ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
"Ey (hiç yok olmayacak olan) Dâim! Ey (her zaman diri olan) Hayy! Ey (hiçbir şeriki olmayan) Ferd! Ey (hiçbir yönden ikincisi olma ihtimali bulunmayan) Vitr!
Ey (varlığının başlangıcı olmayan) Kadîm! Ey (hiçbir vasfında hiçbir varlıkla ortaklığı olmayan) Ehad!
Ey (her şey Kendisine muhtac olan, Kendisi ise hiçbir şeye ihtiyaç duymayan) Samed! (Efendimiz) Muhammed'e ve Muhammed'in Ehl-i Beyti'ne salat eyle" zikrini okuyup isteklerini Allâh-u Te'âlâ'dan talep ederse, Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle istekleri gerçekleşir. [Şihâbüddîn eş-Şercî, el-Fevâid fi's-sılâti ve'l-'avâid, sh:8; Ahmed ed-Deyrabî, el-Mücerrabât, sh:16; Muhammed ibnü 'Alî Hırid et-Terîmî, el-Vesâilü'ş-şâfi'a fi'l-ezkâri'n-nâfi'a, sh:477]