Salgın Hastalık ve Musibetlerden Korunmak İçin Kureyş Suresi

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
logo.png

Korkulu yerlerde ve düşmanın istila ettiği mahallerde Kureyş Suresi'ni okumak, korkulardan emin olmak ve feraha ulaşmak için tecrübe edilmiştir. Bunun gece-gündüz on bir kere okunması gerekir; daha az olmaz. Bir hadis-i şerifte şöyle geldi: "Bir kimse, bir konağa iner de, orada şu duayı okursa, oradan göçünceye kadar kendisine hiçbir şeyin zararı dokunmaz: 'E'ûzü bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ (kh)aleka'
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التّٰامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
[İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât:2/69]
Şu anda bir salgın hastalıktan bahsediliyor bu dualara devam edelim Rabbim selametler versin.
Eyüp Sabri Paşa Mekke-i Mükerreme'de olan bir veba salgınını Mir'atü'l-Harameyn kitabında Şeyh Ahmed Duhani isimli zattan naklen şöyle anlatıyor:
Bundan evvel Mekke-i Mükerreme'de gayet dehşetli veba hastalığı olmuştu. Gerek hacılar ve gerek ahali yollarda gidip gelirlerken birdenbire düşüp vefat ederlerdi. Cenazelerin çokluğundan yollarda yürümek, Mescid-i Haram'a gitmek imkansız bir hale geldi.
Hastalığın en ziyade dehşet verdiği günlerde beni de korku sardı ve namazlarımı evde kılmaya karar verdim. Fakat ikindi cemaatini feda edemeyip Harem-i Şerife gittim ve namazdan sonra Safa kapısından çıkıp güçlükle Safa dağı eteklerine kadar gidebildim. Yolun iki tarafında birçok kimseler yatıp kalmış ve Müslüman cenazelerinden sa'yetmek imkanı kalmamışdı. Cenazelerin çokluğundan ürküp daha ileri hareket edemedim, cansız bir ceset gibi Safa'ya dayanıp kaldım. Bir müddet sonra kulağıma şöyle bir ses geldi:
"Sen utanmaz mısın? 'Ecelleri geldiği vakit artık bir saat geri de kalamazlar, ileri de gidemezler (Yûnus 49)' ayet-i celilesine inanmaz mısın? Oldukça âlimsin, epeyce tefsir ve hadis kitapları okudun, iman ağacı gönül bahçende kök tutup karar kıldı. Li-îlâfi Kurayş sure-i celilesini okumaya devam edersen hiçbir şeyden korkmazsın. Bu sırrı her kime söylersen vehim belasından onu da kurtarmış olursun."
Sanki o saate kadar cansızmışım da bu ses kulağımdan bana bir ruh, üşümüş gibi titreyen vücuduma taze bir hayat geldi, vesveseden hiç eser kalmadı. Sesin ilham olduğunu anlayıp Kureyş Suresi'ni okuyarak evime döndüm, aileme "Kureyş" sure-i celilesine devam etmelerini tembih ettim. Korku ve dehşetin ailemden dahi zail olduğunu görünce artık her kime tesadüf ettimse emrolunduğum üzere bu sureyi okumalarını tavsiye ederdim. Elhamdülillâh, bu mübarek sureye devam edenlerin hiçbirinde vehimden eser kalmadı.

İsmail Hünerlice Hocaefendi