Sabah Ve Akşam 3 Kere Okuyan Şeytandan,Kıskanç Kişilerden ve Büyücüden Korunur

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
logo.png

Sahabenin fukahasından Abdullâh ibni Amr ibni'l-Âs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edildiğine göre; Rasûlullâh ﷺ Efendimiz ona hitaben şöyle buyurmuştur: "Eğer sen akşama vardığında üç kere: 'Emseynâ ve emsâ mülkü lillâhi, ve'l-hamdü lillâhi, küllühû lillâhi, e'ûzü billâhillezî yümsikü's-semâe en teka'a 'ale'l-erdi illâ bi iznihî min şerri mâ (kh)aleka ve zerae ve berae ve min şerri'ş-şeytâni ve şirkihî'
أَمْسَيْنَا وَ أَمْسَى مُلْكُ للهِ، وَ الْحَمْدُ للهِ، كُلُّهُ للهِ، أَعُوذُ بِاللهِ الَّذِى يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَأَ وَ بَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ شِرْكِهِ
'Biz (Allâh'ın nimetlerinde boğulmuş olarak) akşamladık, (bütün alemlerin) mülk(ü) de Allâh'a ait olarak akşamladı. Hamd Allâh'a mahsustur, tamamı Allâh'a mahsustur.
Halkettiği, türettiği ve emsalsiz yarattığı her şeyin şerrinden, şeytanın ve şirk(e davet)inin şerrinden O Allâh'a sığınırım ki Kendi izni olmadıkça yere düşmesin diye gökleri ancak O tutmaktadır' dersen, sabaha varıncaya kadar her türlü şeytandan, (gaybı bildiğini iddia eden) kahinden, büyücüden -hasetçiden- kesinlikle korunursun.
Eğer sen bunu sabaha çıktığında söylersen (ki sabah okunuşu şöyledir: 'Esbehnâ ve esbeha'l-mülkü lillâhi, ve'l-hamdü lillâhi, küllühû lillâhi, e'ûzü billâhillezî yümsikü's-semâe en teka'a 'ale'l-erdi illâ bi iznihî min şerri mâ (kh)aleka ve zerae ve berae ve min şerri'ş-şeytâni ve şirkihî')
أَصْبَحْنَا وَ أَصْبَح الْمُلْكُ للهِ، وَ الْحَمْدُ للهِ، كُلُّهُ للهِ، أَعُوذُ بِاللهِ الَّذِى يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَأَ وَ بَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ شِرْكِهِ
(o gün boyu) akşama varıncaya kadar aynı bu şekilde (bahsi geçen şerlilerden) muhafaza olunursun." [İbnü's-Sünnî, 'Amelü'l-yevmi ve'l-leyle, rakam:67, sh:62; et-Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, rakam:4303, 5/157; el-Heysemî, Mecme'u'z-zevâid, rakam:16975, 20/213; İbnü 'Allân, el-Fütûhatü'r-Rabbâniyye, 1/676; 'Alî el-Müttakî, Kenzü'l-'ummâl, rakam:3580, 1/194]