Ruhlar ile ilgili Hadis-i şerif

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
logo.png

  1. Hz. Enes (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Sizden herhangi birinin ölümü üzerine, 'Allah'ım, kullarının Rabbi olan Allah'a teslim oluyorum. İyi kulların seviyesine çıkabilmeyi dilerim.' desin." (Tirmizi, Cenâiz, 17)
  2. Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Cenâb-ı Hak, ruhu ölünceye kadar kabul eder. Ruhu kabzetmeyi emreder ve dirilteceği gün, ‘Ey melekler! Ruhu (bedenden) ayrılmış olan şu kulumun ruhunu geri verin’ der." (Tirmizi, Cenâiz, 27)
  3. Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse ölünce, ameli kesilir, ancak sadaka-i câriye (sürekli kazandıran hayır işleri) ve ilim öğreten çocuk bırakırsa ona sevap yazılmaya devam olunur." (Müslim, Zekât, 89)
  4. Hz. İbn Mes'ud (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "İnsanların amelleri haftanın perşembesi ve cumasına arzedilir. Affedilenlerin günü, haftanın cuma gecesidir. O gecenin gündüzünde de güneş doğarken iki rekat namaz kılmak iyi olur." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salât, 191)
Bu hadisler, ruhun ölüm anında kabul edildiğini, sadaka-i cariye ve ilim öğretmenin ölüm sonrasında da sevap kazandırabileceğini ve haftanın cuma gecesinin önemine işaret etmektedir. Ruh ve ruhlarla ilgili konular İslam'da önemli bir yer tutar ve hadislerde bu konulara dair pek çok bilgi bulunur. Ancak, burada sadece birkaç örnek verilebiliyor. Manevi konularla ilgilenenler için hadis kitapları ve İslam alimlerinin eserleri daha kapsamlı bilgiler sunacaktır.