Hadis Regaip Kandili Hadisi

Hadis

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Bu geceyi ihya etmek maksadıyla Recep ayının ilk Cuma gecesi yani akşamla yatsı arası kılınan on iki rekâtlık namazın ve bu gecenin fazileti hakkında dayanılan rivayet şudur:

Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Recep ayında tutulan orucun faziletini zikrettikten sonra şöyle buyurdu:

“O ayda bulunan ilk Cuma gecesinden gafil olmayın! Çünkü o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim, Recep ayının ilk Perşembe gününü oruç tutar ve o günün, akşamla yatsı arasında on iki rekât namaz kılarsa, Allah-u Teâlâ o kimsenin günahlarını bağışlar.”

Ebu Şame El-Baisu Ala inkari’l-Bida’i ve’l-Havadisi 39, 40

İbnu’l-Cevzi (Rahmetullahi Aleyh) bu hadis hakkında şunları söylemiştir:

“Bu hadis, Allah Rasulu (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in üzerine uydurulmuştur! Ali bin Abdullah ibni Cahdami bu rivayetiyle ilim ehli tarafından itham olunup yalancı sayılmıştır! Büyük âlim hafız Abdulvahhab (Rahmetullahi Aleyh)’i şöyle derken işittim:

“Bu hadisin ravileri meçhuldür! Ravilerle ilgili bütün kitaplarda onları aradım ama bulamadım!”

İbnu’l-Cevzi El-Mevdua 2/125, 126

İbnu’l-Cevzi (Rahmetullahi Aleyh) sözüne şöyle devam etmiştir:

Bu hadisi uyduran kimse bid’atında çok aşırı gitmiştir! Çünkü bu namazı kılan kimse, önce gündüz oruç tutacaktır. Belki de o günün gündüzü çok sıcaktır, oruçlu olunca da akşam namazına kadar haliyle yemek yeme imkânı bulamıyacaktır. Akşam namazından sonra, bu namaz için uzun tesbihat sebebiyle kıyamda ve secdede duracak gayet eziyet çekmiş olacaktır.

Doğrusu ben, Ramazan ve teravih namazlarına nazaran insanların bunda, nasıl izdiham yaptıklarını gördüm ve kıskandım. Bilakis bu namaz halk indinde diğerinden daha büyük ve değerlidir. Çünkü bu namazda diğer beş vakit namaza gelmeyenler hazır bulunuyor.

Ebu Şame El-Baisu Ala inkari’l-Bida’i ve’l-Havadisi 30, İbnu’l-Cevzi el-Mevdua 2/127

Hafız Ebu’l-Hitab (Rahmetullahi Aleyh) ise şunu söyler:

“Regaib namazını uydurmakla itham edilen kimse Ali bin Abdullah ibni Cahdami’dir. Bu hadisi meçhul olan raviler üzerine uydurmuştur! Bu raviler hiç bir kitabta mevcut değildir!”

Ebu Şame El-Baisu Ala inkari’l-Bida’i ve’l-Havadisi 30

Hafız el-Iraki (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“İmam Rezzin, bu hadisin uydurma! olduğunu şöylemiştir.”

Çukayn Es-Sünenü ve’l-Mubiede’at 140

İmam Tartuşi (Rahmetullahi Aleyh) ise şu sözünü ekler:

“Receb ayındaki regaib namazı ise, Beytu’l-Makdis’de bizim bulunduğumuz yerde, hicri 480 senesinde ihdas edilmiştir. Bundan önce bu namazı ne gördük ne de duyduk!”

Tartusi El-Havadisu ve’l-Bida’i 133

İbni Kayyım el-Cevziyye (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

“Receb ayında tutulan oruç ile ve o ayın bazı gecelerini ibadetle geçirme konusunda zikredilen bütün hadisler, yalan ve Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e iftiradır! Yani uydurma olup asılsızdır!”

El-Menaru’l-Munif Fi’s-Sahih Ve’d-Daîf 89

Hafız ibni Hacer (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

“Receb ayında oruç tutma, namaz kılma, faziletli şeyler yapma, sadaka verme ve salih ameller işleme hususunda gelen bütün hadisler, uydurma olup asılsızdır ve Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e iftiradır!”

Tebyînu’l-Aceb Bimâ Vuride Fî Fadli Receb