Hüddam İlmi Olan Biteden Haber Almak İçin Celbi Ahbar

Hüddam İlmi

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
BAB: Celbi ahbar, (alemde olan bitenlerden haber almak)
bu hatemi bir kağıda gül suyu ve safran ile müşteri
saatinde yazıp pazartesi günü yastığının altına koy, sonra
şu azimeti oku.Bir cin gelip her türlü şeyden haber verir,
definelerden haber verir. tılsım budur.

bab5.png


Okuyacak azimet budur:

bab6.png


Aksamtu aleyküm eyyetühel ervâhurrûhâniyyetu velcinnü
vel cân ve âli şeytâîl, bilhayyil kayyûm zül celâli vel-ikram
yâ mehcehin tâletin henâmin ehnâmelin mehtamelin
tahce-amin emdehîmin akratahelin vehtavnâmin ecîbû
vahdurû yâ âli şeytâîl vekşifûlî fî menâmî (burda hacetini
söyle) bihürmeti mâ aksamtu bihî aleyküm ve innehû
lekasemün levta’lemûne azîm innehû lekur-ânun kerîm fî
kıtâbin meknûn lâ yemessuhû illel mutahherûn tenzîlün
min rabbil âlemîn ellâ ta’lû aleyye ve/tûnî müslimîn in
kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ
mudarûn velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
vesallallâhu alâ seyyidinça muhammedin ve âlihî ve sahbihî
vesellem.

Kaynak: Tecri Mağribi