Havas İlmi Nazar İçin Vefk Ve Hatem

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
Şu hatemi yazıp, aşağıda gelecek olan Ayetleride
vefkin altına yazdıktan sonra bu hirzi üzerinde taşıyan
kişi Allah Teala hazretlerinin izniyle nazardan emin olur
ve korunur.

Yazılacak hatem budur:

1.png


Bismillâhirrahmânirrahîm. Bel nakzifü bil hakki allel
bâtıli feyed meğuhü feizâ hüve zâhik. Ferciıl Basra
hel ter âmin fütûr. Allâhü ekber. Allâhü ekber mâ
a'zama nûrullâhü . Allâhü ekber Küllemâ ev kadû
nâran lil harbi etfâhâ. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm.

Kaynak : ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN