Namazın Sonunda Çekilen Tesbihin Fazileti Nedir ?

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
Ensar kadınlarından Ümmü Süleym (r.anhâ):

“Ya Resûlallah, dua edeceğim kelimeleri bana öğret de onlarla dua edeyim, dedi.’ Peygamberimiz (sav):
‘On kere Subhânallah diyerek Allah’ı tesbih et. On kere Elhamdülillah diyerek Allah’a hamd et. On kere Allahu ekber diyerek Yüce Allah’ı büyükle. Sonra da istediğini dile, buyurdu.’
Ümmü Süleym de: ‘Yaptım gitti, yaptım gitti, dedi.” (Câmiu’l-Ehâdis ve’l-Merâsil, h.12842; Müstedrek lil-Hakim, h.970)

“Bir kimse her namazın sonunda otuz üç kere Subhânallah diyerek Allah’ı tesbih, otuz üç kere Elhamdülillah diyerek Allah’a hamd eder, otuz üç kere Allahu ekber diyerek tekbir getirirse, bunların toplamı doksan dokuz eder. Yüzün tamamında ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ derse, günahları denizlerin köpüğü kadar çok da olsa affolunur.”
Peygamberimiz bu tesbihleri, Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’ya yataklarına girecekleri zaman okumalarını emir ve tavsiye buyurmuştur.
Habbab b. Eret (ra) dedi ki:
“Ya Resûlallah, nasıl istiğfar edeyim?’ Resûl-i Ekrem (sav) de buyurdu ki:
‘Rabbiğfirlî ve tüb aleyye inneke ente’t-tevvâbur-rahîm. (Ey Rabbim! bana mağfiret eyle ve tevbemi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden ve müminlere merhamet edensin.)” (İbni Mâce, c.2, s.1253, h.3814)

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd