Namazın Başlangıcında Okunan Tesbih Duası

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
Namazın Başlangıcında Okunan Tesbih Duası


Okunuşu

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayruk.

Anlamı

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Parantez içindeki “ve celle senâük” bölümü sadece cenaze namazlarında (ve teâlâ ceddük’ten sonra) eklenerek okunmaktadır.

Sübhaneke Duası Faziletleri​

Sübhaneke duası, Allah’ın yüceliğini tesbih etmek için okunan bir duadır. Tesbih ise “Allah’ı kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh tutmak” demektir.

Sübhaneke duasını okumanın pek çok fazileti vardır. Bunlardan bazıları şunlardır, Sübhaneke duasını okuyan kişi:
 • Allah’ın rızasını kazanır.​
 • Allah’ın rahmetine ve mağfiretine nail olur.​
 • Allah’ın bereketinden nasib alır.​
 • Allah’ın korumasına girer.​
 • Allah’ın sevgili kullarından olur.​
 • Namazının kabul olmasına vesile olur.​

Sübhaneke Duası Tefsiri​

Sübhaneke duası, namazın başlangıcında iftitah tekbirinden hemen sonra okunan bir duadır. Bu dua, namaz kılan kişinin Allah’a yönelişini ve O’na teslimiyetini gösterir.

Sübhaneke duasının tefsiri şöyledir:
 • Sübhanekellahümme: Allah’ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senin hiçbir eşin, ortağın, benzerin ve zıddın yoktur. Sen her şeyden münezzehsin.​
 • Ve bi hamdik: Seni hamd ile tesbih ederim. Senin nimetlerine şükrederim. Senin övgüye lâyık isimlerini zikrederim.​
 • Ve tebârekesmük: Senin adın mübarektir. Senin adınla anılan her şey mübarek olur. Senin adınla dua edenler kabul olur.​
 • Ve teâlâ ceddük: Senin varlığın her şeyden üstündür. Senin kudretin her şeye galiptir. Senin hikmetin her şeye hakimdir.​
 • Ve celle senâük: Senin övgün yücedir. Senin övgüne lâyık olan sıfatların sonsuzdur. Senin övgünü gereği gibi yapacak hiçbir yaratık yoktur.​
 • Ve lâ ilâhe ğayruk: Senden başka ilah yoktur. Senden başka ibadete lâyık olan yoktur. Senden başka yardım istenecek olan yoktur.​

Sübhaneke Duası Hakkında Sık Sorulan Sorular​

Sübhaneke duası hakkında merak edilen bazı sorular ve cevapları şunlardır:

Sübhaneke duası Kur’an’da geçiyor mu?​

Sübhaneke duası bir ayet değildir, Kur’an’da tam olarak geçmez ama bazı yerleri geçmektedir. Örneğin “Sübhanekellahümme” ifadesi Yunus suresi 10. ayette geçmektedir.

Sübhaneke duasını namazlarda okumak farz mı sünnet mi?​

Sübhaneke duasını namazlarda okumak farz değil sünnettir. Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre namazların başında Sübhaneke duası okumak sünnettir. Hz. Peygamber (s.a.v.) namaza başladığı zaman bu duayı okurdu.

Sübhaneke duasını hangi namazlarda okumak gerekir?​

Sübhaneke duasını her namazda okumak gerekir. Cenaze namazında ise parantez içindeki “ve celle senâük” bölümü de eklenerek okunur.