İslami Sohbet Mevlana Celaleddin Rumi Allah Aşkı

İslami Sohbet

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
logo.png

Mevlana Celaleddin Rumi, İslam peygamberi değil, 13. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, şair ve mutasavvıftır. Dolayısıyla, ona ait hadisler yoktur çünkü hadisler sadece İslam peygamberi Hz. Muhammed'e atfedilen sözlerdir. Ancak Mevlana'nın eserlerinde Allah'a aşk ve manevi sevgiyle ilgili birçok güzel beyit ve şiir bulunmaktadır. Bu beyitler, İslam'ın temel prensipleriyle uyumlu olan ve Allah'a olan sevgi, bağlılık ve samimiyeti anlatan öğütler ve düşünceler içerir.

İşte Mevlana'dan Allah aşkı ve maneviyatla ilgili bazı güzel beyitlerden bazıları:

"Aşkın ve sevginin gücüyle yakalananlar, aşk meyhanesinde neşeyle dönerler. Dillerine düşen hep 'Allah' olur, yürekleri yücelerde gezer."

"Seni seven, Allah'ı sevsin. Çünkü seni seven kişi, aslında Allah'ı seviyor demektir."

"Aşk kudretiyle varlık âlemine akıtılan bir ırmaktır. Daldan dala konup duran kuşlar gibi, aşkla can veren ruhlar da sonsuzluğa doğru uçarlar."

"Ey gönül, dardan geç, dar olan dünyadan geç! Aşk, O'nun sevgisine ulaşana kadar, her sevgiliden ayrı geç!"

"Aşk, gönlü arındırır, ruhu aydınlatır ve insanı sonsuzluğun sırlarına açar."

"Her nefes, Allah'ın adını anma vesilesidir. Kalp, aşkla çarparken, Allah'ın sevgisi ona yoldaş olur."

"Bir gönül ki, içinde Allah aşkı dolaşır, o gönül gökyüzünde kanatlanmış kuşlar gibidir. Sonsuzluk denizine kanat çırpar ve aşkla yüzer."

"Gel, aşk denizinde akıp gidelim, dertlerimizi O'na verip bütün yüklerden kurtulalım. Yürek yüreğe verip aşkla birleşelim."

Mevlana'nın eserlerinde Allah'a aşk, insanın kendi içindeki maneviyatı keşfetmesi ve O'na olan sevgi bağının güçlenmesi üzerine yoğunlaşır. Bu beyitlerde, Allah'a olan bağlılık, sadakat, samimiyet ve O'nu anma üzerine vurgular yapılmaktadır. Mevlana, insanın iç dünyasında aşkı arayarak gerçek huzura kavuşabileceğini ve bu aşk sayesinde Allah'ın yolunda yürüyenleri kutlar, teşvik eder ve rehberlik eder.