Mürîd, Derviş, Sâlik

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Herhangi bir tarîkat şeyhine bağlanan ve seyr ü sulûkunu devam ettiren kimseye bu isimler verilir. Özelde mürid; Allah’a vuslatı arzu eden, bir başka deyişle Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanmak isteyen ve bu olgunluğun eğitimini verecek bir şeyhe veya mürşide bağlanan kişiye denir. (Cebecioğlu, 2009, 454).

Bir deneme ve hazırlık döneminden sonra uygun görülen talipler, şeyhe biat ederek mürid olur. Bir tarîkat’a girmeye “ahz-i tarîk”adı verilir. Şeyh tarîkata giren mürîd’e zikir telkin eder, hırka-i irâdet denilen ve müridliğin simgesi olan bir hırka giydirir. Bundan sonra intisâb ettiği tarîkatın adâbına uygun biçimde seyr ü sülûka başlayan mürid farz ibadetlerin yanında kendisine tayin edilen nafile ibadetleri yerine getirmek, günün belli zamanlarında evrâd ve ezkâr okumakla yükümlü olur.(Uludağ, 2006, 48).

Tarîkat mensubu kimseler bulunduğu mevkiye göre değişik isimler alırlar:

• Tâlib: Tarîkata girme arzusu taşıyan, fakat henüz tarîkata
kabul edilmemiş olan.
• Mürît: Tarîkata girme arzusu kabul edilen ve intisab eden.
• Sâlik: Seyr ü sülûkun devam ettiren.
• Vâsıl: Seyr ü sülûkünü tamamlayıp Hakk’a vâsıl olan.

Bir kimsenin bir şeyhe bağlanmasına “intisab”, “inâbe” veya “biât” denir. Halk arasında el alma tabiri bu manada kullanılır. Her tarîkata girecek olan mürid, şeyhin huzurunda tevbe eder, bundan sonra günah işlemeyeceğine, tarîkatın esaslarına bağlı kalacağına söz verir. Bu işlem belli prensip dahilinde yapılır. Genellikle, intisâb etmeden önce, mürid adayına istihâre yapması söylenir, bunun sonucuna göre kendisine ders verilir veya verilmez.(Türer, 1995, 113).


Kaynak : https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2675