Dua Mühim Koruma Duası (Kendinizi Perdeleyin!)

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Bir amele başlamadan önce kendini korumak için
aşağıdaki hirzi okursan, kendini perdelemiş olur ve
Allah c.c. ın izniyle korunursun.
Okunacak hirz budur:

1.png

2.png


Bismillâhirrahmânirrahîm. Tahassantü bizil mülki
vel melekûtü ve tevekkeltü alel hayyillezî lâ yenâmü
ve lâ yemûti bismillâhi mâ a'zamallâhü Küllemâ ev
kadû nâran lil harbi etfâ hallâhü Kef He Ye Ayın Sad
kefeytü Ha Mim Ayın Sin Kaf humîtü ve vukîtü
sitrullâhi mesbûlü aleynâ ve aynullâhi nâzaratün
ileynâ bi havlillâhi lâ yakdürü ehadün aleynâ
Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve kurânün
mecîd. Fî levhın mahfûz. Allâhü hafîzun aleyhim ve
mâ ente aleyhim bi vekîl. Allâhümmahfeznâ min
külli sûin yü'zînâ vahrüsnâ bi aynikelletî lâ tenîmüve
ahcibnî min şerriş şeyâtîne vel insi vel cini inneke
alâ külli şetin kadîr. Bismillâhi an yemini bismillîhi
an şimâli bismillâhi an halfî bismillâhi sûretül
kürsiyyi aleynâ tedûrü kemâ dâres sûri alâ
medînetir rasûli sübhânallâhi ve bi hamdihi
sübhânallâhil azîm.

Kaynak : ELLÜ'LÜ' VEL MERCAN Fİ TESHİRİ MÜLÜKÜL CAN