İslami Sohbet Kur'an'da Kadınlara Saygı

İslami Sohbet

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png


İslam'da kadına şiddet, zulüm veya kötü muamele yapmak kesinlikle hoşgörülemez bir davranıştır. İslam dini, kadınlara karşı saygılı olmayı, onlara şefkatle yaklaşmayı ve haklarına saygı göstermeyi emreder. İslam, kadınların temel haklarına saygı gösterilmesini vurgular ve onlara şiddet uygulanmasını kesinlikle reddeder.

Kur'an'da ve Peygamber Muhammed'in (s.a.v.) hadislerinde, kadınların korunması, onlara değer verilmesi ve adil davranılması gerektiği açıkça ifade edilmiştir. İslam, aile içindeki ilişkilerde sevgi, saygı ve anlayışı teşvik eder.

Bazı ayetler ve hadisler şunlardır:

Kur'an'da Kadınlara Saygı:
"Ey iman edenler! Siz kadınlara mirasçı olarak mal bıraktığınızda onlardan, kendilerini evlilik bağı altında tutmanız, kötülük yapmamanız için Allah'ın emri gereğidir. Eğer onlar size iffetli davranmazlarsa, mallarınızdan (onlara harcamış olduğunuz miktar) dışında bir şeyi size helâl kılmışsanız, artık onları malınız üzerine sizden başka kimseyle rızıklandırmayın. Onları, meşru bir şekilde, güzellikle tutun. Fakat onlar size iffetli davranırlarsa, artık onlara, ailenin verilmiş olan hakkını tam olarak verin." (Nisa Suresi, 4:19)

Peygamberin (s.a.v.) Hadisi:
"Sizin en hayırlınız, eşine karşı en hayırlı davrananınızdır." (Tirmizî)

İslam, aile içindeki ilişkilerin sağlıklı, sevgi dolu ve adil olmasını öğütler. Kadına şiddet uygulamak, İslam'ın öğretilerine aykırıdır ve ciddi bir günah olarak kabul edilir. İslam, her bireye insan haklarına saygı göstermeyi ve birbirine karşı adil davranmayı emreder.