Kur'an-ı Kerim Nedir ?

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
aaphotoAid-removed-background.png


Kur'an-ı Kerim, İslam dininin kutsal kitabıdır ve Müslümanların inanç ve ibadetlerinin temelini oluşturan Allah'ın sözü olarak kabul edilir. İslam'da "Kur'an" kelimesi, "okunacak veya okunması gereken şey" anlamına gelirken, "Kerim" ise "cömert, değerli, şerefli" gibi anlamlara gelir. Böylece "Kur'an-ı Kerim", cömert ve değerli olan anlamında kullanılır.
Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e, Mekke ve Medine'de 23 yıllık bir süre boyunca, ayetler halinde gönderilmiştir. İslam inancına göre, Kur'an tamamen Allah'ın kelamıdır ve hiçbir insan müdahalesi olmaksızın tam olarak korunmuştur. Bu nedenle, Kur'an, diğer kutsal kitaplardan farklı olarak hiçbir değişikliğe uğramamış ve asırlardır orijinal metnini korumuştur.
Kur'an-ı Kerim, 114 sure ve toplamda yaklaşık 6,236 ayetten oluşur. Suralar, uzunluklarına göre sıralanmıştır ve bazıları sadece birkaç ayetten oluşurken, diğerleri yüzlerce ayet içerebilir. Her surenin, belirli bir konu veya temayı işlediği düşünülür ve bu sureler, Allah'ın insanlara mesajlarını ve rehberliğini içerir.
Kur'an-ı Kerim, inananlar için hem manevi bir rehberlik kaynağıdır hem de ahlaki, etik ve hukuki normların temelini oluşturur. İslam toplumlarında, günlük ibadetlerde ve önemli dini törenlerde Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılması büyük bir öneme sahiptir.
Müslümanlar, Kur'an'a derin bir saygı ve sevgi duyarlar ve onun hükümlerine uymak, İslam inancının temel prensiplerinden biridir. Kuran-ı Kerim'in anlamını anlamak ve yaşamın farklı alanlarında uygulamak, Müslümanların manevi gelişimine ve Allah'a yakınlaşmasına yardımcı olur. Bu nedenle, Kur'an-ı Kerim, İslam dünyasında her zaman özel bir yer tutar ve Müslümanların yaşamlarının merkezinde yer alır.