Havas İlmi Kolay Riyazat Çalışması

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Hangi gün olursa olsun, Allah c.c. rizası için bir gün riyazatlı olarak oruç tut. İnsanlardan uzak ve boş bir yere çık. Da’vet ve Hatem, Allah Teala hazretlerine hamdetmekle olur. Sen; Bu iki ismi bin (1000) defa oku. Okunacak isimler budur:

1.png


Sarin Darin

Sana yardımcı bir ruhani gelir. Bu ruhani hiçbir müslimana zarar vermeyen bir erkektir. Sen bu davetten asla geri kalma. O ruhani sana selam verip tokalaştığı zaman, zikredeceği emirlerle gelir. Sana zikrettiği şeyler zor gelirse ona iltifat ve müracat et. İstediğin şeyle feyizlenirsin. Sen sözüne devam ettiğin müddetçe, o senden ayrılmaz. Senin murat ettiğin emirler iyi olsun, kötü olsun, az olsun, çok olsun, hayır olsun, şer olsun ve gayrisinden murat ettiğin her emrinle sen ölünceye kadar sana hizmet eder ve karşı gelmez. Hatta sen öldüğün zaman sana hüzünlenir. Bu sır talip olan kişi için maişetinin güzelliğindendir.

Bu erkek yardımcı ruhani, harab rüzgardan Beni
Ğaylan ın taifesindendir. Bunun askerleri, hizmetçileri
ve yardımcıları çok olduğu için harab rüzgarı denmiştir.
Bu yardımcı ruhaninin gerçek ismi Ğayaka ibni Dar dır.

1.png
Bu yardımcı ruhani şahıs tek başına gelir. Sen şunu iyi bilki, o ruhani perdelere ve maniye muhtaç olmaz. Çünkü o ruhani hiçbir müslimana aklı sabit olduğu müddetçe zarar vermez ve ondan korkulmaz. Talip olan kişi ondan kaçsa bile o talibe talip olur. O ruhani şahıs talibe çok para verir. Ey Talip! Bu amel bizim bulduğumuz sırdandır. Sen bu Dar'ı davet ettiğin zaman, onu iyi muhafaza et ve kıymetini bil. Senin davetine icabet eder. Bunu zaptetmesi kolay olup, sana her zaman itaat eder. Sen; Ona bir şey murat edip, istediğin birşeyi onun üzerine aht ettiğin zaman şu mübarek isimleri okur ve sarf edersin:

1.png

Şahlemihın barakallahü fike ve aleyk.

Böylece sen onu davet edersen, o sana cevap verir.
Sen! Allah c.c. a tevekkül et. Talip olan kişi için bu,
babların en kolayıdır. Bir kimse bu meseleyi bilirse
güzel olur. Allah daha doğrusunu bilir.
Bu amelin buhurları: Lübani zeker, Buhuru Meryem,
Mürre, Şemr, Babunc, Haltit ve Üzüm sirkesidir.
Bunların hepsini birbiri ile karıştırdıktan sonra, fındık
miktarı kadar haplar yapıp gölgede kurut. Hacet vaktinde bu hapları ateşe atarak yak. Doğrusunu Allah daha iyi bilendir. Tevfik Allah Teala hazretlerindendir.

Kaynak : mustetabul-mensuh