Havas İlmi Kasemül Süleymani

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
Kasemül Süleymani isimli bu Kasem Süleyman ibni
Davud aleyhisselam cinlerden birinin kendisine karşı
geldiği zaman okumuş olduğu kasemdir. Hazreti
Süleyman a.s. bu Kasemi bir (1) defa okuduğu zaman
cinlerden hiçbirisi kendisine karşı gelemezdi.

Bu Kasemle talip hayr veya şer dilediği bütün
amellerde kullanabilir. Bu Kasemin okunuşu günde 21
defa olup, okurkende buhuru kündür, lüban amberi,
dövülmüş cavi ve kizberedir. Bu Kaseme Zecri
Süleymani de denir.

Kasemül Süleymani budur:

Bismillahil hayyül kayyümür rahmanirrahim. Rabbi
Cibril ve Mikail ahin ahin ahin Ahiyyen Şerahiyyen
Ahiyyen Hahiyyen Nemahiyyen edunayi esbaütin ali
şeddayi Şelacasin Şelyekuşin Taltıkeşin Tatkelyuşin
Mehluşehın Behmeşin Hemyuşin Yeşhişin
Şenaheşin Mertatkeyuşin Nafehlemin Ğuyusen
Nafğalasavesin ma a'zamü hazel kelamü ma a'zamü
sultanillahi uhtirika men asa esma allahü binnaril
mükadeti asikubihimür racifi vel fezeış şedidi ver
rev-ıl azimi vel azabil elim.

Kaynak : Elcevahirul lemmaah