İslami Sohbet Kandil Gecesi Yasin Suresi Hikmeti

İslami Sohbet

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
Kandil gecesi 4 yasin okumak çok sevaptır. Birinci Yasin'i sağlıklı, ibadetli, hayırlı, uzun ömür için:ikinci Yasin'i hayırlı, helalinden, bol rızık için: üçüncü Yasin'i her türlü kaza, bela,musibet, şer,ve şerliden emin olmak için: Dördüncü Yasin'i Beratlarımızı sağımızdan almakiçin okumalı. Yasin-i Şeriflerin ardından her seferinde Berat duası okunmalıdır. BERAT DUASI ve manası:"Bismillahirrahmanirrahim" Allahümme inkünteketeb'te ismi şekıyyen fi divanil eşkıyai femhuhu vektübni fi divanissüedai ve in künte ketebte ismi seiden fi divanissüedai feşbüthü fe inneke kulte fi kitabik el kerimi yemhullahu ma yeşaü ve yüşbitü ve indehu ümmül kitab
Manası:Allahım! Eğer ismimi şakiler defterine günahkar bir kul olarak yazdıysan, onu sil ve benisaidler(iyiler)defterine kaydeyle. Eğer ismimi süeda (saidler) defterine yazdıysan, onu orada sabit eyle. Çünkü Sen, kitab-ı Kerim'inde diyorsun ki: "Allah dilediğini siler, dilğini sabit kılar, kitapların anası O'nun katındadır.(Evrad ve tesbihat.