Kötü Kişinin Helaki İçin

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
logo.png


Ahmed el-Bûnî Hazretleri'nin beyanı vechile; her kim sabah namazını kılar ve oturduğu yerini değiştirmeden ve kimseyle konuşmadan 100 kere: "Bismillâhi'r-rahmâni'r-râhîmi, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-'aliyyi'l-'azîmi, yâ Kadîmü, yâ Kâimü, yâ Dâimü, yâ Ferdü, yâ Vitru, yâ Ehadü, yâ Samedü, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Kerîmü, yâ Rahîmü, yâ senede men lâ senede lehû, yâ men ileyhi'l-müstenedü, yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehadün, yâ Ze'l-celâli ve'l-ikrâm"
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِااللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، يَا قَدِيمُ، يَا قَائِمُ، يَا دَائِمُ، يَا فَرْدُ، يَا وِتْرُ، يَا أَحَدُ، يَا صَمَدُ، يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ، يَا كَرِيمُ، يَا رَحِيمُ، يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ، يَا مَنْ إِلَيْهِ الْمُسْتَنَدُ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ
"Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla (dua etmeye başlıyorum). O pek yüce ve çok büyük olan Allâh'ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkanı yoktur. Ya Kadîm (varlığının başlangıcı olmayan)! Ya Kâim (bütün işleri yöneten)! Ya Dâim (ebediyyen var olacak olan)! Ya Ferd (tek olan)! Ya Vitr (bir olan)! Ya Ehad! Ya Samed (kimseye muhtaç olmayan)! Ya Hayy (diri olan)! Ya Kayyûm (her varlığı ayakta tutan)! Ya Kerîm (ey benim isteğimi verecek kadar kerem sahibi)! Ya Rahîm (ey beni bu dardan kurtaracak kadar merhamet sahibi)!
Ey dayanağı olmayanların mesnedi! Ey ancak Kendisine istinad olunacak Zat! Ey doğurmamış, doğrulmamış ve Kendisine hiçbir şey denk olmamış Zat! Ey celal ve ikram sahibi!" duasını okursa, Allâh-u Te'âlâ'dan hangi muradı olursa olsun neyi dilerse o isteği o anda yerine getirilir. Özellikle bir zalime beddua edilirse netice hasıl olur. [Ahmed el-Bûnî, Şemsü'l-me'ârifi'l-kübrâ, 1/50; Ahmed ed-Diyarbî, el-Mücerrebât, sh:37]