Havas İlmi İhlas Suresi̇ İle Define Terbi̇

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Allah c.c. rizası için yedi gün riyazatlı olarak oruç tut.
Oruçlu iken hergün binbir (1001) defa İhlas Suresini
oku. Her yüzde (100) bir (1) defa da bu surenin
Azimetini oku.

1.PNG

2.PNG


Tevekkelü Ya Abdülvahid ente Ya Abdüssamed ente
Ya Abdurrahman vefalü ma tü’merune bihi ve
ükelliküm aleyhi barakallahü fiküm ve aleyküm.Yedi gün süresince farz namazlarının hepsini
cemeatle kıl. Yedi günü bu şekilde tamamladıktan
sonra, şu hatemi bir kağıt üzerine yaz.


1.PNG


Daha sonra şüphe ettiğin mekana git ve kağıdı önüne
koy. Kağıdın üzerine binbir (1000) defa İhlas Sure sini
oku. Kağıt uçar ve definenin üzerine konar. Kağıdın
yazılı tarafı şüphe ettiğin yere düşerse, o hazine Altın
dır. Eğer şüpheli yere kağıdın beyaz tarafı düşerse, o
hazine Gümüş tür.

Eğer hazinenin derinliğini bilmek istersen: Kırk (40) defa İhlas suresini oku, o zaman kağıt tekrar uçar ve başka bir yere konar. Kağıdın ilk düştüğü yerle, ikinci düştüğü yer arasındaki mesafe hazinenin derinliğinin mesafesidir. Anla! İrşad olursun

Kaynak : ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ