Hz.Mevlana İlim İle ilgili Anlatımı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
aaphotoAid-removed-background.png

Hz. Mevlana Celaleddin Rumi, 13. yüzyılda yaşamış büyük bir düşünür, şair ve mutasavvıftır. İslam mistik geleneğinde önemli bir yeri olan Mevlana, ilim ile ilgili pek çok derin düşünceyi şiirleri ve sözleri aracılığıyla dile getirmiştir. İşte Hz. Mevlana'nın ilim ile ilgili önemli sözlerinden bazıları:
  1. "İlim, tohum gibidir. Yere ekilmezse, meyve vermez."
Mevlana, ilmin değerini vurgularken onun bir tohum gibi ekilmesi gerektiğini belirtir. İlim, sadece bilgi olarak kalmamalı, hayata uygulanmalı ve yaşamımızı güzelleştirecek meyveler vermelidir.
  1. "Kitapsız ilim, kanatsız kuş gibidir."
Mevlana'nın bu sözü, kitapsız bir ilmin kısıtlı ve eksik olduğunu ifade eder. Kitaplar, bilgiyi nesiller boyunca aktaran önemli araçlardır ve ilim için vazgeçilmez bir kaynaktır.
  1. "İlim korkusuz olmayı, su gibi akıllı olmayı, ateş gibi coşkulu olmayı, deniz gibi derin olmayı gerektirir."
Mevlana, ilmin sadece bilgi birikimi olmadığını, aynı zamanda karakter ve kişisel niteliklerin gelişimini de içerdiğini belirtir. Korkusuzluk, zeka, coşku ve derinlik, gerçek bir ilim sahibi olmanın temel özellikleridir.
  1. "Bilgi padişahtır, dünya onun kölesidir."
Hz. Mevlana, bilginin gücünü vurgularken dünyanın bilgiye boyun eğdiğini ifade eder. Bilgi sahibi olan kişi, dünya işlerine hükmedebilir ve hayatını daha anlamlı kılabilir.
  1. "Bilgi gözlüğü olmadan güneşe bakma!"
Mevlana'nın bu sözü, bilgisizliğin tehlikeli olabileceğini ifade eder. Bilgisizlik, bazen gerçekleri anlamakta ve yanlış yollara sapmaktan kaçınmamıza engel olabilir.
  1. "Okumaktan usanmaz, bilgiden bıkmazsan, her dem yeni bir dünya keşfeder ve öğrenirsin."
Mevlana, bilginin sonsuz bir deniz olduğunu ve her zaman öğrenme ve keşfetme fırsatları sunacağını ifade eder. Bu nedenle, bilgiye açık olmak ve sürekli öğrenmeye istekli olmak önemlidir.
  1. "Gönlünde ilim meyvesi bitmeyen kişiyi kimse yıkamaz."
Hz. Mevlana, kalbinde ilimle büyüyen ve gelişen bir insanın başkalarının olumsuz etkilerinden kolayca etkilenmeyeceğini vurgular. İlim, iç dünyamızı zenginleştirir ve manevi güç sağlar.
  1. "Her neyse bil ki, bu yüzden varsın. İlim derya değilse, damlası olmayasın."
Mevlana'nın bu sözü, insanın varoluşunun temelinde bilgi ve öğrenme ihtiyacı olduğunu belirtir. İlim, insanın var olma nedenine hizmet eder ve onu değerli kılar.
Hz. Mevlana'nın ilimle ilgili sözleri, bilgi ve bilginin önemini vurgulayan, insanın maneviyatını güçlendiren ve yaşamımıza anlam katan derin düşünceler içerir. Onun felsefesi, sadece dini ilimler değil, tüm alanlardaki bilginin araştırılması ve yaşanması gerektiği yönündedir.