İlimler Alanı Hurufu Mukattalar

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
FİHİBİSMİLLAHİ

ELİF LAM MİM SAD

HA MİM AYN SİN KAF ELİF LAM RA

ELİF LAM MİM SAD TA HA

KEF HA YA AYN SAD YA SİN

ELİF LAM MİM RA HA MİM

HAMİM AYN SİN KAF KAF

TA SİN MİM NUN


hurufu mukatta.jpeg


Kuran, belli bölümleri başlangıç harfleriyle başlayan, bildiğimiz tek kitaptır. Kuran’ın bazı sureleri “Elif-Lam-Mim” veya “Kaf” gibi başlangıç harfleriyle başlar ve sonra sure devam eder. Kuran’daki 19 kodu ortaya konana kadar bu surelerin böyle başlatılmasının hikmeti merak edildi. 19 kodu açığa çıkınca, 19’un cevaplar verici, sorunları çözücü özelliği bu konuda da kendini gösterdi ve anlaşıldı ki başlangıç harfleri 19 sistemi açısından önemli bir konuma sahiptir. 28 adet olan Arap alfabesinin 14 harfi yani yarısı kullanılan başlangıç harflerinin geçtiği sureleri ve ayetleri şu tablodan görebilirsiniz:

image-3.png

19’unda başlangıç harfleri, kendi başlarına ayeti oluştururlar. (Örneğin Bakara Suresi’nde “Elif- Lam-Mim” tek başına ayettir.) 10 surede ise başlangıç harfli girişin yanında ayet, normal anlatımına başlar. (Örneğin Kaf Suresi’ndeki ilk ayet “Kaf, Şanı yüce Kuran” şeklindedir.)

Başlangıç harflerinin yalnız olarak geçtikleri sure sayısı19
Başlangıç harfleriyle beraber normal anlatımın devam ettiği 10 surenin 9’unda, Kuran’a (Kuran veya Kitap tanımlamasıyla) dikkat çekilir. İşte bu 9 surenin sure numalarının toplamı 190’dır (10+11+12+13+14+15+27+38+50= 190). 190, 19’un 10 katıdır.

Başlangıç harfiyle beraber, Kuran’dan bahsederek başlayan surelerin sure numaralarının toplamı19 (19×10)
Başlangıç harfli 2. sureden 68. sureye kadar 67 sure vardır. 67 sayısı 19. asal sayıdır (çarpanları olmayan sayı). Bu 67 sureden 29’u başlangıç harfleriyle başladığı için başlangıç harfli surelerin arasında 67-29= 38 (19×2) başlangıç harfsiz sure vardır.

Başlangıç harfli surelerin arasında kalan başlangıç harfsiz surelerin sayısı38 (19×2)



Hurufu Mukatta harfleri ile başlayan ilk ayetten Hurufu Mukatta ile başlayan son ayete kadar 5263 ayet (19x) ve 2641 Allah kelimesi geçişi (19x) vardır.


Kuran Ayet No|Sure No|Ayet No
Hurufu Mukatta harfleri ile başlayan ilk ayet8|2|1|الٓمٓ (Elif, Lam, Mim)
Hurufu Mukatta harfleri ile başlayan son ayet5270|68|1|نٓ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (Nun)
İlk ve son ayetler dâhil olarak 5263 (19x) ayet vardır.

Ayrıca Yüce Allah Allah kelimesinin geçiş sayılarını bu 5263 ayette toplam 2641 (19x) kez geçirerek mührünü vurmuştur.

Elif” başlangıcının kullanıldığı surelerin 19 koduyla ilişkisi birçok yönden gözükmektedir. Örneğin “Elif” harfinin başlangıç harflerinde geçtiği surelerin numaralarının toplamı 19’un tam katıdır.: 2+3+7+10+11+12+13+14+15+29+30+31+32= 209 (19×11)

Elif harfinin başlangıç harflerinde kullanıldığı surelerin sure numaralarının toplamı209 (19×11)
Başlangıç harfleriyle başlayan surelerdeki ayet sayılarını incelersek 28. ve 38. surelerin 88’er ayet olarak, 14. ve 68. surelerin ise 52’şer ayet olarak eşit sayıda ayet içerdiklerini görürüz. Böylece başlangıç harfli surelerin ayet sayılarında 27 ayrı sayı ortaya çıkar. Ayet sayılarının tekrarsız toplamı ise 2603 (19×137)’e eşittir. Başlangıç harfleriyle başlayan surelerdeki ayet sayılarını incelersek 28. ve 38. surelerin 88’er ayet olarak, 14. ve 68. surelerin ise 52’şer ayet olarak eşit sayıda ayet içerdiklerini görürüz. Böylece başlangıç harfli surelerin ayet sayılarında 27 ayrı sayı ortaya çıkar. Ayet sayılarının tekrarsız toplamı ise 2603 (19×137)’e eşittir.

Başlangıç harfli surelerdeki ayet sayılarının tekrarsız toplamı2603 (19×137)
Başlangıç harfli surelerde 19’la ilgili birçok özellik çıkmaktadır. Anlaşılması dikkat gerektiren son bir örnek verdikten sonra daha rahat anlaşılır, matematikle pek alakası olmayan kişilerin bile daha kolay anlayabilecekleri örneklere geçeceğiz. Tüm bu örnekler Kuran’daki ayetlerin sayılarının, surelerin dizilişinin özel olarak planlandığını göstermektedir. Kuran’daki başlangıç harfleri 14 ayrı bileşim (kombinasyon) gösterirler ve bu bileşimlerdeki başlangıç harflerinin sayısı 38 (19×2)’dir. Ayrıca yan bir özellik olarak da; her başlangıç grubunun harf sayısını sıra numarası ile çarpıp sonra toplarsak ortaya çıkan sayı 247 (19×13)’dir.

image-4.png

image-5.png

1-YASİN SURESİ VE 19

Kuran’ın en çok okunan surelerinden biri Yasin Suresi’dir. Yasin Suresi “Ye-Sin” başlangıç harfleriyle başlamaktadır. Bu surede geçen “Ye” harfi 237 defa “Sin” harfi 48 defa tekrarlanır. Ortaya çıkan 237+48= 285 (19×15) 19’un tam katıdır.

image-6.png

2-MERYEM SURESİ VE 19

Meryem Suresi 19. suredir ve “Kef-He-Ye-Ayn-Sad” başlangıç harfleriyle başlamaktadır. Sıra numarası özel bir sayı olan bu sure, tek bir ayette en uzun başlangıç harfli kalıba sahip sure olarak da özeldir (42. suredeki Ha-Mim, Ayn-Sin-Kaf kalıbı iki ayette geçer). İşte bu 5 harf bu surede tam 798 (19×42) defa geçmektedir:

image-7.png

Ayrıca 19. suredeki başlangıç harflerinin (Kef, He, Ye, Ayn, Sad) matematiksel değerlerini sırasıyla arka arkaya koyarsak ortaya çıkan sayı da 19’un tam katıdır: 20 5 10 70 90=19×10795110

3-AYN-SİN-KAF BAŞLANGICI

“Ayn-Sin-Kaf” kalıplı başlangıç harfleri, 42. sure olan Şura Suresi’nde geçmektedir. “Ayn-Sin-Kaf” başlangıcı diğer hiçbir başlangıç harfinde olmayan bir özelliğe sahiptir. Diğer tüm başlangıç kalıpları surelerin 1. ayetlerinde geçerken “AynSin-Kaf” başlangıcı Şura Suresi’nin 2. ayetini tek başına oluşturmaktadır. İşte bu başlangıç harfleri geçtikleri surenin içinde toplam 209 (19×11) kez geçerek; 19’un tam katını vermektedir.

image-8.png

4-SAD BAŞLANGICI VE 19’UN DÜZELTTİĞİ HATA

Başlangıç harfli sureler içinde üç tanesi tek başına başlangıç kalıbını oluşturmaktadır. Bunlar 38. surede “Sad”, 50. surede “Kaf” ve 68. surede “Nun” harfleridir.

Biz bu başlık altında Sad Suresi’ni inceleyeceğiz. Görüldüğü gibi “Sad” harfiyle sure başladığı için surenin ismi de “Sad” olarak anılmaktadır. “Sad” harfi 38. surede tek başına geçerken, 7. sure olan Araf Suresi’nin içinde “Elif- Lam-Mim-Sad” başlangıç kalıbının içinde, 19. sure olan Meryem Suresi’nin içinde ise “Kef- He-Ye-Ayn-Sad” başlangıç kalıbının içinde geçer. İşte bu üç surede geçen “Sad” harflerinin toplam sayısı 152 (19×8) olup 19’un tam katıdır.

image-9.png



Mevcut birçok Kuran nüshasından eğer “Sad” harflerini sayarsanız, Araf Suresi’nde 97 değil, 98 “Sad” geçtiğine tanık olabilirsiniz. Bunun sebebi 7-Araf Suresi 69. ayette geçen “Bastatan” kelimesinin “Sin” yerine yanlışlıkla “Sad” ile yazılmasıdır. Hatta birçok nüshada söz konusu kelimenin üzerinde küçük “Sin” harfi yazılmıştır ve Arapça bir açıklama eklenmiştir; “Yukrau bis sini” yani “Sin ile okuyun” denmektedir. Araf Suresi’nin 69. ayetinde geçen “Bastatan” kelimesinin “Sad” ile yazıldığı halde “Sin” harfiyle seslendirildiğini ileri süren tezden ayrı olarak bir başka tez daha ileri sürülmüştü: “Bastatan” kelimesi hem “Sin” ile hem “Sad” ile yazılabilir. Bu tartışmayı Türkçe’de “ağa” diye yazılan bir kelimenin; hem “aga” hem “ağa” diye yazılıp yazılamayacağı, her iki şekilden hangisi gibi okunacağı tarzındaki bir tartışmaya benzetebilirsiniz.

Fakat Kuran, insan sözü değildir. Allah’ın vahyidir ve bu ayetteki bu sorunu da 19 kodu çözmektedir. 19 kodu, bu kelimenin “Sin” ile yazılması gerektiğini göstermektedir. Nitekim Arapça sözlüklerden de bu kelimenin asıl yazılışının bu olduğunu görebilirsiniz. 19 kodunun bu keşfi açığa çıktıktan sonra en eski Kuran nüshaları araştırıldı ve en eski nüshalardan biri olan Taşkent nüshasında “Bastatan” kelimesinin 19 kodunun doğruladığı şekilde “Sin” ile yazıldığı bulundu. Anlaşılıyor ki Kuran nüshaları çoğaltılırken birbirine yakın sesli olan “Sad” ve “Sin” harfleri karışmıştır. Tahminimizce yanlış çoğaltılan nüshada “Sad” harfinin üzerinde “Sin” yazmasının nedeni, bu yanlışı fark eden birinin bu yanlışı düzeltmek için “Sad”ın üstüne “Sin” yazması, nüshayı çoğaltanların ise bunun düzeltme olduğunu anlamadan aynen kopya etmeleridir. Fakat bazı nüshalarda doğru şekilde “Sin” harfiyle kopya edilmiştir. Anlaşılıyor ki bu hata yüzünden “Sad”cılar ve “Sin”ciler arasında tartışma çıkmış ve bu yüzden “Sad” harfli nüshanın doğruluğuna dair hadis bile uydurulmuştur. Sonunda “Sad” harfli nüshaların bu kadar yoğunlaşması işte bu uydurulan hadisler sebebiyledir. 19 kodu bu tartışmayı çözmekte ve bu hadislerin uydurulduğunu ispatlamaktadır.

‘’Araf ve Meryem suresindeki ‘’sad’‘ harflerinin toplamı 19’un katı olarak Araf suresi 69. Ayetteki ‘’bastatan’’ kelimesinin yanlış yazıldığını gösteriyor, fakat bastatan kelimesinden türeyen ve Bakara suresi 245. Ayette geçen ‘’yebsutu’’ kelimesi nasıl korunmuştur?’’ itirazı gelebilir. Buna şu şekilde cevpa verilir : 7. Sure olan Araf suresindeki 69. Ayetin sayıları toplamı: 69+7=76 yani 19’un tam katı… 2. Sure olan Bakara suresi 245. Ayetin sayıları toplamı: 245+2=247 da 19un tam katı olarak 19 mucizesine parmak basmakta ve burdaki kelimenin de düzeltilmesine işaret edilmektedir… Aşağıda da görüldüğü üzere ‘’bastatan’’ kelimesinin tüm türevleri Kuran-ı Kerim boyunca 25 defa geçmektedir fakat sadece yanlış yazılan kelimenin bulunduğu sure ve ayet numarası 19’un tam katıdır… Sizce bu da mı tesadüf?

image-10.png



Daha önceki bölümelerde tüm hurufu mukatta harflerini içeren 114(19×6) tane ayet olduğunu belirtmiştik… Şimdi aşağıda da göreceğiniz üzere eğer bakara 245’teki hata düzeltilmediği taktirde bu sayı 115’e çıkmaktadır bu da adeta bu örgünün sağlaması durumundadır…

image-11.png

image-12.png

19 kodu kullanılarak yapılan bu düzeltme derslerle doludur:

  1. 19 kodu, Kuran üzerinde insanların yaptığı en ufak hatayı bile düzeltebilmektedir.
  2. 19 kodu, Kuran’ın bir kenar süsü değildir. Aktif görevleri olan, koruyucu, düzeltici görevleri olan mucizevi bir koddur.
  3. Yine anlaşılmıştır ki 15. sure olan Hicr Suresi’nin 9. ayetindeki “Hiç şüphesiz Hatırlatıcı’yı (Kuran’ı) biz indirdik biz. Onun koruyucuları da Biziz” ifadesinde Allah’ın buyurduğu gibi Kuran’ı Allah korumaktadır. Bu koruma işi insanlara bırakılmış değildir. Bu koruma, Allah’ın Kuran’da dikkat çektiği 19 koduyla ve diğer matematiksel yapılanmalarla gerçekleşmektedir. İnsanlar hata yapabilmekte, Allah’ın Kuran’a koyduğu ve dikkat çektiği kod ise düzeltmeleri yapmaktadır. (“Bastatan” kelimesindeki harf yanlışı insanların Kuran’ı yazarken hatalar yapabileceğine ve matematiksel kodun onları düzeltmesine çok güzel bir delildir. Gerçekten de hiçbir hata Kuran’ın matematiksel kodundan kurtulamamakta ve bunlar matematiksel kodun yardımıyla düzeltilmektedir.)
5-KAF BAŞLANGICI, KURAN VE 19

Başlangıç harflerinden biri olan ve anlaşılması kolay, taklidi imkansız mucizeler sergileyen “Kaf” harfi, “Kuran” kelimesinin ilk harfi olduğu için; bu harfin Kuran’ı temsil ettiği de düşünülmektedir. “Kaf” harfi 50. sure olan Kaf Suresi’nin başında başlangıç harfi olarak geçmektedir. Geçtiği ayet şöyledir:

Kaf, Şanı Yüce (Mecid) Kuran (50-Kaf Suresi 1)

Bu suredeki “Kaf” harflerini sayarsanız 57 (19×3) sayısına ulaşırsınız. Bu harfi saymak için Arapça’yı bir dil olarak bilmenize de gerek yoktur. Elinizdeki herhangi bir Kuran’ı açın ve 50. suredeki yuvarlak harflerin üzerinde iki noktayı arayın. Bir tek “Kaf” harfi yuvarlağın üzerinde iki nokta bulundurduğundan bu sayımı rahatça yapabilirsiniz.

Kaf Suresinde geçen “Kaf” harflerinin sayısı57(19×3)
“Kaf” harfinin başlangıç olarak geçtiği Kaf Suresi’nin ilk ayetinde “Mecid” sıfatının Kuran’a yakıştırılması da çok anlamlıdır. Çünkü “Mecid”in matematiksel değeri de tamı tamına (57=19×3)’dir.

image-13.png



“Kaf” başlangıç harfleriyle ilgili özellikleri incelerken 19’un katı olan 57 sayısında; “Kaf” başlangıcıyla ilgili özelliklerin kesiştiğini ve “Kaf” harfinin, baş harfi olduğu “Kuran” ile ilişkisini bu verilerin de doğruladığını gördük.

“Kaf” başlangıç harfi olarak tek başına Kaf Suresi’nin başında geçerken, 42. surenin 2. ayetinde “Ayn-Sin-Kaf” kalıbının içinde de geçmektedir. Acaba bu surede “Kaf” harfi kaç kere geçse çok ilginç olur? Bir düşünün… Bu surede de “Kaf” harfi, tamı tamına 57 (19×3) defa geçmektedir.

Başlangıç harflerinin içinde “Kaf” olan 42-Şura Suresi’ndeki “Kaf” harflerinin sayısı
57 (19×3)
Görülüyor ki Kuran’ı temsil ettiğini düşündüğümüz “Kaf” harfi, başlangıç harfi olarak iki surede geçmektedir. Bu surelerde geçen “Kaf” harflerini toplarsak, karşımıza 114 (19×6) çıkar. 114 bildiğiniz gibi Kuran’daki surelerin sayısıdır.

“Kaf” başlangıcının geçtiği Kaf Suresi 50. suredir ve 45 ayeti vardır: 50+45= 95 (19×5). Bu surede “Kaf” harfinin geçtiği ayetlerin numaralarının toplamı 798 (19×42)’dir. Buradaki “42” katsayısının, “Kaf” harfinin başlangıç harflerinden biri olarak geçtiği diğer surenin numarasına eşit olduğu gözükmektedir. “Kaf” başlangıcının geçtiği diğer sure Şura Suresi 42. suredir ve 53 ayeti vardır: 42+53= 95 (19×5).

image-14.png

#Kuran boyunca Lut Peygamber’in toplumu “Kavmi-Lut” diye adlandırılmaktadır. Sadece Kaf Suresi’nde bu ifadenin yerine aynı anlamı veren “İhvanu-Lut” ifadesi kullanılır (50-Kaf Suresi 13. ayet). “Kavmi Lut” ifadesi “Kaf” harfiyle yazılır, fakat “İhvanu Lut” ifadesinde “Kaf” harfi yoktur. Eğer Allah tüm Kuran boyunca kullandığı “Kavmi-Lut” deyimini Kaf Suresi’nin 13. ayetinde de kullansaydı; o zaman bu surede 58 “Kaf” harfi var olacaktı ve 19’lu sistem bozulacaktı. Allah, anlamaya niyeti olanlara, Kuran’da 19 kodunu özellikle oluşturduğunu göstermektedir.

19. HARF

Sırf “Kaf” başlangıç harfi üzerinde yapılacak bir inceleme bile Kuran’ın, iç içe geçmeli matematiksel bir sistemle nasıl korunduğunu göstermeye yeterlidir. Bu tek harfin incelenmesi; harflerin sayısından, surelerin dizilişinden, surelerin ayet sayılarından, kelime ve harflerin tekrarına kadar Kuran’ın en ufak bir artığı, bünyesine ait olmayan bir parçayı kabul etmediğini gösterir.

“Kaf” harfi üzerine incelemelerimizi sürdürürsek karşımıza birçok ilginç veri daha çıkmaktadır. Harflerin matematiksel değerlerinin Kuran’daki matematiksel sistem açısından önemini daha önce gördük. “Kaf” matematiksel değer sıralamasında 19. harftir ve “100” değerine sahiptir.

image-15.png



Böylece Kuran’ı sembolize eden “Kaf” harfi, matematiksel değer sırası açısından da istisnai bir yere sahiptir. Tüm Kuran boyunca 19. ayetlerde yer alan “Kaf” harflerini sayarsak da karşımıza çıkan sayı olan 76 (19×4), 19’un tam katıdır.

Tüm Kuran’daki 19. ayetlerde geçen “Kaf” harflerinin toplam sayısı
76 (19×4)
Öte yandan sıra numarası 19’un katı olan surelerde geçen “Kaf” harflerinin toplamı da 228 (19×2) 19’un tam katıdır.

image-16.png

KURAN KELİMESİ VE 19

Kuran’ın türevleri içinde en çok geçen formu olan “Kuran” 57 (19×3) defa geçmekte ve bu geçiş, sırf 19’un katı olması açısından değil 57’yi tam olarak vermesi açısından da anlamlıdır. 50. surede “Kaf” başlangıcıyla geçen de bu formdur. 57 geçiş tam olarak bu suredeki “Kaf” harflerinin geçiş adedine de, başlangıç ayetinde Kuran’a sıfat olarak kullanılan “Mecid” (Şanı Yüce) ifadesinin matematiksel değerine de eşittir.

Kuran’ın “Kuran” formu dışında iki türevi daha vardır. Bunlardan “Kuranen” 8 defa, “Kuranehu” 2 defa geçmektedir. (10-Yunus Suresi 15, başka bir Kuran’dan bahsettiği için “Kuran” sayımına girmez. Aynı şekilde dağları parçalayan, ölüleri dirilten Kuran’ı ifade eden 13-Rad Suresi 31. ayeti ve yabancı dilde, aslen olmayan Kuran’ı ifade eden 41-Fussilet Suresi 44. ayeti sayıma girmez. Bu ifadeler Kuran’ı belirtmedikleri için sayıma alınmamaktadırlar.)

19’un en önemli özelliklerinden birinin asal sayı olması olduğunu, 19’un çarpanlara ayrılamayacağını gördük. (Asal sayı kendisi ve 1 dışında hiçbir sayıya bölünemeyen sayıdır. Asal sayı diğer sayılardan türeyen değil, sayılar üreten bir sayıdır.) “Kuran”ın tüm türevlerini veren 67 sayısı da asal bir sayıdır ve çok ilginç bir özelliğe sahiptir. 67 sayısı, 19’uncu sıradaki asal sayıdır.

Böylece “Kuran” kelimesinin en çok kullanılan ve “Kaf” başlangıcıyla aynı ayette geçen formu 57 (19×3) kez geçerken, tüm türevlerinin geçiş adedi de asal sayı sıralamasında 19. sırada olan 67 kez geçip; asal sayılara dikkatimizi çekmekte ve 19’un asal sayı olmasına verilen değeri doğrulamaktadır.

Daha önce “Kuran” kelimesini “Kaf” başlangıcıyla beraber geçtiği ayette tanımlayan “Mecid (Şanı Yüce)” kelimesinin matematiksel değerinin 57 (19×3) olduğunu gördük. “Mecid” kelimesi bir kez daha 57 defa geçen “Kuran” kelimesini 85-Buruc Suresi 21. ayette tanımlar. İşin ilginç yanı bu tamlanan “Kuran” kelimesi tüm “Kuran” türevlerinin sonuncusu ve “Kuran” formunun 57.si (19×3) olarak sonuncusudur. Böylece matematiksel değeri 57 olan “Mecid” kelimesi, Kuran formunun 57. geçişinde yine “Kuran” kelimesi ile buluşmaktadır. Ayrıca “Mecid” kelimesinin 57 olan matematiksel değeri ile “Kuran” kelimesini 2 defa tamlaması 57×2=114 (19×6) olup; bize yine Kuran’daki sure sayısını vermektedir.

6-HA-MİM BAŞLANGIÇLARI VE 19

Kuran’da birbirini izleyen 7 sure “Ha-Mim” başlangıcıyla başlamaktadır. Bu sureler 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. surelerdir. Tüm bu surelerin birinci ayetleri iki harften oluşur: “Ha- Mim.” İşte bu 7 surede geçen “Ha” ve “Mim” harflerinin toplamı 2147 (19×113) olup 19’un tam katıdır.

Başlangıç harfleriyle başlayan 7 sureyi matematiksel bir sistemle kilitleyecek şekilde 19’un karşımıza çıkması muhteşemdir. Üstelik bu matematiksel kilitleme bir tek bu harflerin 19’un katı olmasıyla olmamaktadır. Milan Sulc, “Ha-Mim” harflerinin sayılarını bildiren rakamların her birini topladığında, 19’un katı olarak bulduğumuz 113 sayısını elde eden harika formülü buldu. Tablodan izleyin:

image-17.png



Tablonun sunduğu muhteşem formül bununla da kalmaz. 42. sureyi incelersek bu surenin özel bir durumu olduğunu görürüz. Bu surenin ilk ayeti de “Ha-Mim” başlangıcıyla başlamaktadır. Fakat bu surenin ikinci ayeti de başlangıç harfleri olan “Ayn-Sin-Kaf” harflerine sahiptir. (Bu sure ikinci ayetinde başlangıç harfi olan tek suredir.) Böylece 40, 41, 42. surelerde “Ha- Mim” başlangıçları arka arkaya geçerken, 42. sure 2. ayetteki “Ayn-Sin-Kaf” başlangıcının “Ha-Mim” ile başlayan sureleri arka arkaya geçen üç sure (40, 41, 42) ve arka arkaya geçen dört sure (43, 44, 45, 46) olarak böldüğünü düşünebiliriz. Ne kadar ilginçtir ki eğer böyle yaparsak ilk gruptaki surelerde “Ha-Mim” harfleri yine 1121 (19×59) kez olarak 19’un tam katı geçmektedir. İkinci grupta da “Ha-Mim” başlangıçları 1026 (19×54) olarak 19’un tam katı kadar geçmektedir. Üstelik bu matematiksel kilitlenmeyi oluşturan rakamların değerlerinin toplamı; birinci tablodaki 19’un çarpımını (59’u) ve ikinci tablodaki 19’un çarpımını (54’ü) vererek bir daha, bir daha, bir daha kilitlemektedirler.

Anlattıklarımız size karışık geliyorsa, ne dediğimizi tabloyu izleyerek anlayın:

image-18.png

7-Nun Başlangıç Harfli sure ve 19

Nun (ن) harfi 68. sure olan Kalem suresinin başında geçmektedir. Başka bir surenin başında geçmez. Bu sure toplam 133 (ن) Nun içermektedir ve bu sayı 19’un tam katıdır. Yüce Allah 68. surenin başına Nun (ن) harfini koymuş ve bu harfi bu surede 19’un tam katı kadar geçireceğim buyurmuştur. Surenin 48. ayetinde Yunus Peygamber için kasten (صَاحِبِ الْحُوتِ) (sâhıbil hût(hûti), balık sahibi) diyerek (Nun ن harfi içermez) Nun ن harfini bu surede 19’un tam katı olmasını sağlamıştır. Yunus (Nun ن harfi içerir) kelimesi geçse idi 19 sistemi bozulmuş olacaktı. Yüce Allah bu sürede Nun ن harflerinin sayısına önem verdiğini bize göstermektedir. Yunus peygamberin Kuran’da geçiş şekilleri aşağıda detaylı şekilde anlatılmıştır.

(ن) Nun sayısı
133=19×7 (19x)
Yüce Allah’ın dikkatimizi Nun harfine çekmesi:

Kalem suresinde (68. sure) Yüce Allah çok ilginç bir şekilde dikkatimizi Nun harfine çekmektedir. Surenin başında açılış harfi olarak Nun harfi mevcuttur. Benzer örneğini Kaf harfi için 50. surede gördüğümüz çok ilginç bir dikkat çekme ise 68:48 ayette geçen Yunus peygamber için kullanılan kelimedir.

Yunus peygamber Kuran’da şu ayetlerde geçmektedir.

Aşağıdaki 4 ayette Yunus peygamber (يُونُسَ) yunus olarak tek Nun harfi ile kullanılmıştır.

4|163|إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّۦنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًاİnna evhayna ileyke kema evhayna ila nuhin ven nebiyyine min ba’dihi, ve evhayna ila ibrahime ve ismaile ve ishaka ve ya’kube vel esbati ve isa ve eyyube ve yunuse ve harune ve suleyman, ve ateyna davude zebura.Biz, Nuh’a ve ondan sonraki bütün nebilere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. Ve biz İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyettik. Ve Davud’a da Zebur’u verdik.
6|86|وَإِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَVe ismaile velyesea ve yunuse ve luta, ve kullen faddalna alel alemin.İsmail’i, Elyasa’yı, Yunus’u ve Lut’u da. Hepsini alemlere öncü kıldık.
10|98|فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍFe lev la kanet karyetun amenet fe nefeaha imanuha, illa kavme yunus, lemma amenu keşefna anhum azabel hızyi fil hayatid dunya ve metta’nahum ila hin.Keşke iman edip de imanları kendilerine fayda vermiş; imanda geç kalmamış bir kasaba olsaydı. Yunus’un toplumu dışında. Onlar, iman edince dünya hayatında, onlardan rezillik azabını kaldırdık. Ve onları belli bir süre daha yararlandırdık.
37|139|وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَVe inne yunuse le minel murselin.Yunus da kesinlikle gönderilenlerdendir.
Yüce Allah 1 ayette Yunus peygamber için Yunus kelimesi yerine 2 Nun harfi içeren Zennun (وَذَا ٱلنُّونِ) kelimesi kullanmıştır. Zennun kelimesinin anlamı isminde ‘Nun’ harfi bulunan demektir.

21|87|وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَVe zennuni iz zehebe mugadıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nada fiz zulumati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin.Ve Zennun’u* da an! Hani öfkelenerek gitmişti de kendisini sıkıntıda bırakmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde, “Senden başka ilah yoktur! Sen yüceler yücesisin. Ben haksızlık yaptım!” diye seslenmişti.
Hem Yunus (يُونُسَ) hem de Zennun (وَذَا ٱلنُّونِ) kelimelerinde Nun harfi geçmektedir. Çok ilginç bir şekilde 68:48 ayetinde Yüce Allah Yunus peygamber için çok farklı bir kelime tercih etmiştir. Bu kelime kesahıbil hut (كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ) ‘balık sahibi gibi’ dir. Bu kelime Nun harfi içermemektedir.

68|48|فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌFasbir li hukmi rabbike ve la tekun ke sahıbil hut, iz nada ve huve mekzum.Artık Rabb’inin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi* gibi olma. Hani o çok üzüntülü ve hüzünlü olarak seslenmişti.
Görüldüğü gibi Yüce Allah 68. surenin başına anahtar harf olarak Nun harfini koymuş ve bu surede Nun harfini toplam 133 kez (19x) geçirmiştir. Nun harfine dikkat çekmek için Kuran’ın başka yerlerinde Yunus peygamber için kullandığı Nunharfi içeren kelimeleri kullanmak yerine Nun harfi içermeyen bir kelimeyi tercih ederek bize bir işaret vermiştir. Kuran’ın diğer yerlerinde olduğu gibi Nun harfi içeren Yunus (يُونُسَ) yada Zennun (وَذَا ٱلنُّونِ) kelimesini kullanmış olsa idi bu suredeki Nun harfi sayısı 134 veya 135 olacak ve Nun harfi toplamı 19’un katı olmayacaktı.

Sad sayımlarındaki “Basbatan” kelimesinin aslında Sin harfi ile yazılması gerektiğini ortaya çıkardığını Sad mucizesinde görmüştük. Kalem suresinde de benzer bir durum mevcuttur. Ayetin başındaki NuN’un okunduğu gibi tek ن ile değil 2 ن ile yazılması gereklidir. Yani نون şeklinde yazılmalıdır. Eski mushaflara baktığımıza hep tek N harfi ile yazılıdığı görülür. Fakat Yüce Allah Kuran’da bize çok net bir işaret vermiştir. N harfinin telaffuz etmek için nasıl yazılması gerektiğini bizlere 21:87 ayetinde net olarak göstermiştir.

وَذَا ٱلنُّونِ (Ve Za, Nun) (isminde N harfi içeren)

Görüldüğü gibi N harfini Yüce Allah (نون) NuN (نون) olarak 2 N harfi kullanarak okunuşu ile yazmıştır. Tıpkı 21:87 ayetinde ‘isminin içinde N harfi olan’ anlamında N’nin okunuşunu yazdığı gibi. Nasıl Türkçe’de K harfininin okunuşunu yazdığımızda (K ve E harfleri ile KE veya K ve A harfleri ile KA şeklinde yazıyoruz. N harfinin okunuşu da NuN olarak yazılmaktadır.

Yüce Allah 68. surenin başına N harfinin okunuşu olan NuN (نون) (نون) yazarak bu surede N harflerini sayın demektedir. Ortadaki Vav (و ) harfinin amacı sadece birleştirme olup hurufu mukatta harfi olarak sayılması gerekmez. (نون) N harfi demektir.

68. surenin diğer hurufu mukatta harflerini içeren surelerden bazı farklılıkları vardır.

Kuran’da Huruf-u mukattaa harflerinin hiçbir tanesi tek başına zikredilmemiştir. Tek olarak sure başında zikredilse dahi başka surelerde de zikredilmiştir. Örnek; ق kaf harfi 50. surenin başında tek olarak geçmesine rağmen 42. sure başında da geçmektedir. Yine ص Sad harfi 38. surede tek olarak geçmesine rağmen 7 ve 19. surelerde de geçmektedir. Bu durumun mevcut Mushaflarda tek istisnasının ن harfi olduğu görülmektedir (Hem tek başına Kalem suresinde geçer hem başka bir sure başında yer almaz) . ن harfinin diğer Huruf-u mukattaa harflerinden (özellikle ق Kaf ve ص Sad) farklı olmasını gerektiren mantıksal bir açıklama yoktur. Yüce Allah’ın sünnetine uymayan bir aykırılık var gibi gözükmektedir. Yukarıdaki açıklama ve 19 sisteminin düzeltme özelliğine göre ve en önemlisi ن harfini diğer Huruf-u mukattaa harfleri ile aynı özelliğe kavuşturması açısından N harfinin çift N (ن) ile (NuN olarak telaffuzunun yazılmış olması ki Yüce Allah bizzat 21:87’de kendisi N için aynısını yapmıştır) yazılması gerekli görülmektedir. Bunun ile ilgili daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.

8-TaHe, TaSin, TaSinMim ve 19

Kuran’da (طه) Ta_He 20. surenin başında, (طس) Ta_Sin 27. surenin başında ve (طسم) Ta_Sin_Mim 26. ve 28. surelerin başında yer alır. 19.surenin başındaki ((كهيعص) Kef_He_Ye_Ayn_Sad )) kombinasyonu içindeki (ه) He harfi 19. sure dışında başka hiçbir kombinasyonda harf sayımına dâhil olmaz. 19. suredeki (ه) He harfi 20. Suredeki (طه) Ta_He sistemine girer ve (ه) He sayımına dâhil edilir.

KombinasyonSureHarf sayımları
(طه) Ta_He20. sure28 (ط) Ta, 251 (ه) He
(طس) Ta_Sin27. sure27 (ط) Ta, 94 (س) Sin
(طسم) Ta_Sin_Mim26. ve 28. sure52 (ط) Ta, 196 (س) Sin, 944 (م) Mim
  1. surede (ه) He harfi ((كهيعص) Kef_He_Ye_Ayn_Sad) kombinasyonu içerisinde de geçmektedir ve sayımlarda başka hiçbir kombinasyona katılmamaktadır. Çünkü (طه) Ta_He sistemine girmesi için tasarlanmıştır.
  2. surede toplam 175 (ه) He harfi vardır.
Bu sistemde aşağıdaki tablo oluşur.

(ط) Ta sayısı(ه) He sayısı (19. Sureden 175 (ه) He eklenmiştir) (س) Sin sayısı(م) Mim sayısı
107426290944
Toplam=1767=(19×93)
9- Elif, Lam, Ra ve 19

Elif-Lam-Ra hurufu mukatta harfleri olarak bilinen bu harf grubu 10. 11. 12. 14. ve 15. surelerin başında yer almaktadır. Bu surelerin tümünde bu harflerin geçiş sayısı toplamı mucizevi şekilde 19’un tam katıdır.

Sure No(ا) Elif Sayısı(ل) Lam Sayısı(ر) Ra SayısıToplam
1013219132572491
1113737953252493
1213158122572384
145894521601201
1549332396912
Toplam=5091329510959481=19x
10-Elif, Lam, Mim ve 19

Elif (ا), Lam (ل), Mim (م) hurufu mukatta harfleri olarak bilinen bu harf grubu 2, 3, 29, 30, 31 ve 32. surelerin başında yer almaktadır. Bu surelerin tümünde bu harflerin geçiş sayısı toplamı mucizevi şekilde 19’un tam katıdır.

Sure No(ا) Elif Sayısı(ل) Lam Sayısı(م) Mim SayısıToplam
24504320221959901
32510189212495651
297715543441669
305423943171253
31353297173823
32264155158577
Toplam=894464944436Toplam=19.874=19x
11-Elif, Lam, Mim,Ra ve 19

Elif (ا), Lam (ل), Mim (م), Ra (ر) hurufu mukatta harfleri olarak bilinen bu harf grubu 13. surenin başında yer almaktadır. Bu surenin tümünde bu harflerin geçiş sayısı toplamı mucizevi şekilde 19’un tam katıdır.

Sure No(ا) Elif Sayısı(ل) Lam Sayısı(م) Mim Sayısı(ر) Ra SayısıToplam
136054802601371482=19x
12-Elif, Lam, Mim, Sad ve 19

Elif (ا), Lam (ل), Mim (م), Sad (ص) hurufu mukatta harfleri olarak bilinen bu harf grubu 7. surenin başında yer almaktadır. Bu surenin tümünde bu harflerin geçiş sayısı toplamı mucizevi şekilde 19’un tam katıdır.

Sure No(ا) Elif Sayısı(ل) Lam Sayısı(م) Mim Sayısı(ص) Sad SayısıToplam
7251015301164975301=19x

Alıntı
 
Son düzenleme: