Havas İlmi Hicabül Ebsar

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Ey Talip! Bilki; Bu bölümün bu ve başka kitaplarda bir benzeri
yoktur. Kim! İlmi talep ederse onu arasın. Gözleri perdeleyerek
madeninden koparsın.

Bu tılsımlı olan lahutiye ( Sır alemi, ruhani veya ğayb alemi )
sırlarındandır. Aynı zamanda kuşlardan, insanlardan ve cinlerden
gizlenmek bu sırdandır. Kim konuşursa kazanır, kim susarsa
selamete erişir.

Eğer kuşlardan gizlenmek istiyorsan; Yere bir daire çiz ve
bütün hissi alemlerini semaya bakarak topla. Gizlilik merkezinde,
Kamerde dönen bir burçta gecelediğinde, Kamer saatinde ve
saatte harf içerisinde olduğu zaman dairenin içinde ayakta dur.
Her yöne bu harfin adedi kadar konuşursun.

Örneğin: Kıbleye yönelerek beş (5) defa zikredersin ve zikir
anındada Kastalu (Kestane) buhurunu yakarak, yardımcının ismi
ile birlikte yürürsün. Bu batı iklimine müvekkel olan yardımcıların
reisidir. Sonra bunun üzerine Dehruşiye Azimetini okursun.
Okunacak Dehruşiye Azimeti budur:

1.png

Bismillâhi şerâhiyyen dehmûsan âlî müteâlî fî ulivvihi eynel
ecnâdil kaviyyeti eyneş şemhâmiriyyeti eyne kerdûn ve
derdem eyne asâb eyne sâhibü cebelid duhâni eyner râkibü
alel fîlil müteammimi bis su’bâni ecîbû bi hakkil esmâ-il
ibrâniyyeti ve berhemûsan ve şeymûsan ecîbû tâiîn.Dehruşiye azimeti olarak bilinen Azimetin ardından, zikredilen
Ayeti kerimeyi okursun.

Eğer; Su batı tarafından düşerse, yardımcının ismiyle dua
edip, dilediğin yere gidersin. Kamer bu menzilde kaldığı müddetçe,
senin ne gölgen görülür, ne hissin duyulur, ne kulaklar seni duyar
ve nede gözler seni görür.


1.png


Kaynak : İBNİL HAC TİLMİSANİL MAĞRİBİ