Havas İlmi Nedir ?

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
logo.png

Havas ilmi, eski çağlardan beri bilinen ve özellikle Orta Doğu ve İslam kültüründe önemli bir yeri olan geleneksel bir ilim dalıdır. "Havas" kelimesi, Arapça kökenli olup "hüccet, belge, delil" gibi anlamlara gelir. Havas ilmi, doğal ve metafiziksel güçleri kullanarak farklı amaçlara ulaşma amacı taşıyan bir bilim dalıdır.
Havas ilminin temel amacı, çeşitli ritüel, dualar, semboller ve doğal unsurlar kullanarak insanların günlük yaşamlarında veya özel durumlarda karşılaştıkları sorunları çözmek, dileklerini gerçekleştirmek veya özel yetenekler kazanmaktır. Havas ilmi, doğaüstü etkileri araştıran bir alandır ve çoğunlukla mistik öğretilerle ilişkilendirilir.
Havas ilmi, tarih boyunca farklı kültürlerde farklı isimlerle anılmıştır. İslam kültüründe Havas ilmi, sihir, büyü ve ezoterik uygulamaları içerebilir. Bu uygulamalar, bazı kişiler tarafından olumlu niyetlerle kullanılırken, bazıları da kötü niyetlerle kullanılmıştır. Bu nedenle İslam dini, bazı havas uygulamalarını yasaklamış ve haram saymıştır.
İslam dini, Allah'a güvenmeyi ve O'ndan yardım dilemeyi vurgular. Bu nedenle, Havas ilmindeki bazı uygulamalar, tevhid inancına ters düşebileceği için İslam hukukçuları tarafından eleştirilmiş ve reddedilmiştir.
Havas ilmi, aşağıdaki alanları içerebilir:
  1. Büyü: Bir kişi veya nesne üzerinde etkiler yaratabilecek gizli ritüeller ve dualar kullanarak niyetler gerçekleştirmeye çalışma uygulamasıdır.
  2. Muska: Kağıt, deri veya metal parçalarına yazılarak hazırlanan yazılı tılsımlar veya dualardır. Muska, bir kişiyi veya nesneyi koruma veya etkileme amacıyla kullanılır.
  3. Ruhani varlıklarla iletişim: Havas ilmi, bazı uygulayıcıların ruhani varlıklarla iletişim kurma çabalarını içerebilir. Bu tür uygulamalar, İslam dini tarafından şirk olarak kabul edilir ve yasaklanır.
  4. Doğal unsurların kullanımı: Havas ilmi, bitkiler, mineraller ve diğer doğal unsurların kullanılması yoluyla olumlu enerjiler elde etmeye çalışmayı içerebilir.
Havas ilmi, İslam toplumunda farklı şekillerde algılanır. Bazıları tarafından olumlu bir şekilde kullanılan bu ilim dalı, bazıları tarafından da şüpheyle karşılanır ve reddedilir. Havas ilmini uygulamak veya incelemek isteyenler, İslam inancı ve etik değerlerle uyumlu bir yaklaşım sergilemeli ve her türlü faaliyetin İslam hukukuna ve ahlaki ilkelerine uygun olup olmadığını dikkate almalıdır.