Havas İlmi Hakkında Bilgi

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Havas İlminde İcazet Verme Makamı Olan "Yed-i Tuulâ Sahipliği" Rütbesinde Olanlar Kimlerdir?
Bir önceki yazımızda yed-i tulâ demenin bir ilmin tüm dallarına hakim olmak demek olduğunu anlatmıştık. Peki havas ilminde bu mertebeyi ifaden eden dallar nelerdir?

Havas ilmi konusu (duyular ve boyutlar ötesine ulaşmak ve oradaki bilgi ve enerjileri kullanabilmek) itibariyle bir insanın hepsini bünyesinde toplaması mümkün olmayacak kadar çok dalı vardır. Bir insan dahi derecede zeki olsa, yada merzıyye mertebesinde büyük veli de olsa, 7000 yıl ömür yaşayıp gece gündüz ilimle de uğraşsa yine de havas ilminin zirvesine çıkamaz. Havas ilmi Allahın sıfatları içine yerleştirilmiş, 70.000 melek ve 70.000 peygambere (aleyhimüsselam) ana hatları paylaştırılmış ve her melek ve peygamberin (a.s) de altında yine yetmiş biner veliye taksim edilmiş, 70.000 ulvi cine de görev yüklenmiş bir sırdır. Bu sır, sırrın sahibinin sadece mahlukata pay ettiği küçük bir damladan ibarettir. Havas ilmi de tüm ilimler içinde sadece 1 damla sayılır. Dolayısıyla kimse "ben havas ilminin her şeyini bilirim" diyemez. Ancak şu 7 şeye sahip olan kimse yed-i tuulâ sahibi olmuş demektir.

1- Silsilesi olan gerçek bir yed-i tula sahibinden icazet almış olacak. İcazeti olmayanın ilminin değeri sadece kendinde ölçülüdür. Eğer icazet silsilesi yoksa tehlikededir. çünkü icazet silsilesi aynı zamanda icazet verileni süfliyatın etkisinden ve uşaklığından korumak için vardır.
2- Dinin ibadet ve itikat bilgilerini bilip hayatında ve inancında uygulayacak. Çünkü havas ilmine girildiğinde karşılaşılan şeyler zaman zaman mantığı zorlayıp insanı şaşırtabilir. Örneğin tasavvufta birinin maddenin sırrına ulaşınca o maddeyi yaratılmışlıktan çıkarıp Allah olarak algılaması gibi. Oysa o kimse maddede Allahı değil sadece ilahi sanat ve tecelliyi görmüştür. İtikaden Allah'ın bir olduğunu, mekandan münezzeh olduğunu ve inanç sisteminin sırlar aleminin üstünde olduğunu bilmeyen kimsenin böyle bir tehlikeden korunması mümkün değildir.
3- Cifir ilmini bilecek. Sayı ve rakam münasebeti ve sırlarına vakıf olacak. Ebced, nümeroloji, vefk, tılsım vb alt kolların şemsiyesi cifr ilmidir.
4- Zaman ilmini bilecek. Yani özetle iyi bir astrolog olacak.
5- Tasavvuf ehli olacak. Bu ruhsal havasçılığın olmazsa olmazıdır. Havas ilminde ilerlemek niyetiyle ve bu yönde çalışmalar yaparak metafizik aleme vakıf olmak isteyen kişi kendine uygun bir tasavvuf rehberi ve yolu seçmelidir. Aksi takdirde mendel ve riyazat girdabında perişan olur.
6-Beden ilmini bilip zihinsel ve fiziksel donanıma sahip olacak. Mental havasçılık ve duyular ötesine ulaşmak için şarttır.
7- Mertebesine ne olursa olsun bir üst makama bağlı olacak.

Zafer Çelik