Havas İlmi Hastanın Hastalığını Öğrenme Çalışması

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Yine bu hususta, hastanın hastalığını bilmek istersen:
Hasta olan kişinin vücuduna temas etmiş elbisesinden
bir ip çekilir ve bu iple hastanın ayağı ölçülür. Ölçtükten
sonra ipi eline alıp, bu esma ları ve Sure yi ipin üzerine
üç (3) defa okursun.
Okunacak Esmalar ve Sure budur:

1.PNG

2.PNGBismillahirrahmanirrahim. Akşin Akşin Şakmuşin
Şakmuşin Enuhin Enuhin Aksemtü aleyke Ya Eba
Nuh inni en tenzilü ala hazihil eseri ve tübeyyine ma
bi sahibi in kane minel cinni fekassürhü ve in kane
minel insi fetavvilhü ve in kane minallahi teala
feebkhi ala halihi bi hakki Veylül likülli hümezetin
lümezeh. Ellezi cemea malen ve addedeh. Yahsebü
enne ma lehü ahledeh. Kella leyünbezenne fil
hutameh. Ve ma edrake mel hutameh. Narullahil
mukadetü. Elleti tettaliu alel efideh. İnneha aleyhim
mü’sadetün fi amedin mümeddedeh

Okuduktan sonra, ipi ikinci kez ölçersin. Eğer ip
kısalırsa Cin dendir. Bunun için hastanın üzerine üç (3)
Fatiha ve üç (3) defa Muavvezeteyn okuyup, hastanın
başına üflersin. Yukarıda geçen hirzi yazıp, hasta olan
kişi bu hirzi üzerinde taşır.
Eğer ip uzun gelirse İnsandandır. Üç defa Tebareke
suresini Habira'ya kadar okuyup, hastanın başına
üflersin. Yukarıda geçen hirzide yazıp, hasta bunu
üzerinde taşırsa Allah Teala nın izniyle şifa bulur.

Kaynak : mustetabul-mensuh