Dua Hasan Basri Hazretleri'nin Haftalık Duaları

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
Pazartesi Günü İstiğfarı
☀️
Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Allahım!
Senin gazabına yaklaştıracak bir yolla işlediğim, mutî’ kullarından birisine haksızca galebe ettiğim, herhangi bir insanı Sana karşı ma’siyet işlemeye yönlendirdiğim, günahı kastettiğim hâlde ikiyüzlülükle kullarına başka göründüğüm, yüzümü Sana kulluktan ma’siyete çeviren heva ve hevesime uyup günah işlemek niyetindeyken tavır ve davranışlarımla kendimi kullarına Seni ve hoşnutluğunu murad ediyormuşum gibi göstermek suretiyle işlediğim bütün günahlarımdan sana sığınıyorum; beni bağışla.
Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın-erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!
Allahım! Nefs-i emmaremden sâdır olan ucup, riya, süm’a, nefret, kin, hıyanet, kibir, gurur, keyfîlik, sebepsiz gam, inat, haset, arsızlık, taşkınlık, bağnazlık, asabiyet, gazap, hoşnut olunmayacak bir şeyden hoşnutluk, haksız ve yersiz beklenti, cimrilik, israf ve tebzir, zulüm, hile, hırsızlık, yalan, gıybet, lehv ü lağv, dedikodu, oyun, eğlence ve bunlar gibi kendisiyle ancak günaha girilen ve neticesinde hüsran olan niyet ve davranışlarımla işlediğim bütün günahlar için Senden beni bağışlamanı dileniyorum. Ne olur, duamı kabul buyur ve bu kulunu mağfûr eyle.
Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın-erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!
Allahım! Senden başkasından korkarak işlediğim, dostlarına düşmanlık, düşmanlarına da dostluk ettiğim, sevdiklerine kayıp yaşattığım ve dolayısıyla Senin gazabını celbettiğim topyekün günahlarımdan ötürü mağfiretini talep ediyorum. Ne olur, talebimi geri çevirme ve beni bağışla.
Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın-erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!
Allahım! Ezelî ilminle işleyeceğimi bildiğin her bir günahım için tevbe-i istiğfarda bulunuyorum. Senin kudretin benim ve her şeyin üzerindedir. Tevbemi kabul buyur ve beni mağfiret eyle. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın-erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!
Allahım! Önce tevbe ettiğim, sonra affına itimaden bir cür’et eseri olarak Seninle aramdaki ahdi bozup tevbemden cayarak tekrar işlediğim her günahımdan dolayı Senin ğufranına iltica ediyorum; beni bağışla.
Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın-erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!
Allahım! Beni azabına yaklaştıran, sevabından uzaklaştıran, rahmetinle arama bir perde gibi giren ya da üzerimdeki nimetlerinin saflık ve berraklığını gideren her bir günahımdan dolayı lütfen ve keremen beni affeyle.
Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın-erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!
Allahım! Yapmış bulunduğum iyi bir anlaşmayı bozarak, yine Senin hoşnutluğunu gözeterek bozduğum bir anlaşmaya geri dönerek, bir tasaddukta bulunmuşken ondan vazgeçerek işlediğim, cimriliğimden dolayı büyük bir hayırdan mahrum kaldığım ya da bir kimseyi hakkı olan hayırdan mahrum bıraktığım bütün günahlarımdan dolayı affına sığınıyorum; ne olur, bu bendeni bağışla.
Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın-erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!
Allahım! Verdiğin afiyet ve nimetleri yanlış yolda kullanarak, hemen azap etmemeni fırsat bilerek, bahşetmiş olduğun rızıkları sû-i istimal ederek ve başta Senin hoşnutluğunu mülahaza edip sonrasında cimri nefsime aldanarak ve rızana muhalif davranarak işlediğim her günahtan dolayı beni lütfen bağışla.
Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın-erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!
Allahım! Senin yüce katında haram iken kendimi bir ruhsatla mazur görüp nefsime helal sayarak, hırs ve arzu ile işlediğim her bir cürümden dolayı affını diliyorum; beni affeyle.
Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın-erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!
Allahım! Kullarının görmediği fakat sana ayan olan, afv u mağfiretini dilediğimde dileğime cevap verdiğin, aynı ma’siyeti tekrar işlediğimde yine setrettiğin bütün isyanlarımdan dolayı gufranına sığınıyorum; beni bağışla.
Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın-erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!