Haftanın Geceleri Nafile Namazları

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

İmâm-ı Gazâlî (Rahimehullâh)ın beyanı vechile; her gecenin ve her günün müstakil bir namazı vardır.
CUMA GECESİ (Perşembeyi Cumaya Bağlayan Gece) NAMAZI
Câbir (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: "Her kim cuma gecesi akşamla yatsı arasında on iki rekat kılar, her rekatında da bir kere Fâtiha, on bir kere de İhlâs Suresi okursa, Allâh-u Te'âlâ'ya on iki sene gündüzlerini oruç, gecelerini de namazla geçirerek ibadet etmiş gibi olur." [İmâm-ı Gazâlî, el-İhyâ, 1/585; Zebîdî, el-İthâf, 3/381]
Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: "Her kim cuma gecesi yatsı namazını cemaatle kılıp, ardından iki rekat sünneti kıldıktan sonra on rekat kılar.
Her rekatta Fâtiha, İhlâs ve Felak-Nâs surelerini birer kere okursa, sonra üç rekat vitir kılıp yüzü kıbleye dönük vaziyette sağ yanı üzere uyursa kadir gecesini ihya etmiş gibi olur." [İmâm-ı Gazâlî, el-İhyâ, 1/584-585; Zebîdî, el-İthâf, 3/381]
CUMA GÜNÜ NAMAZI
Alî ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: "Cuma gününün tamamı namazdır. İmanlı bir kul, güneşin bir mızrak veya daha fazla yükseldiği bir zamanda güzelce abdest alıp inanarak ve sevabını Allâh-u Te'âlâ'dan umarak iki rekat kuşluk namazı kılarsa, Allâh-u Te'âlâ kendisine iki yüz sevap yazar, iki yüz günahını da siler.
Her kim dört rekat kılarsa, Allâh-u Te'âlâ cennette onu dört yüz derece yükseltir.
Her kim sekiz rekat kılarsa, Allâh-u Te'âlâ cennette onu dört yüz derece yükseltir ve Allâh-u Te'âlâ bütün günahlarını bağışlar.
Her kim on iki rekat kılarsa, Allâh-u Te'âlâ onun için iki bin iki yüz hasene yazar, iki bin iki yüz günahını da siler ve cennette onu iki bin iki yüz derece yükseltir." [İmâm-ı Gazâlî, el-İhyâ, 1/580; Zebîdî, el-İthâf, 3/376]
Nâfi' (Radıyallâhu Anh)ın İbni Ömer (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet ettiğine göre Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: "Her kim cuma gününde mescide girip, cuma namazından önce dört rekat kılar ve her rekatta bir kere Fâtiha ve elli kere İhlâs-ı Şerif okursa, cennetteki makamını görmedikçe veya cennetteki makamı kendisine gösterilmedikçe ruhunu teslim etmez (ölmez)." [İmâm-ı Gazâlî, el-İhyâ, 1/580; Zebîdî, el-İthâf, 3/376]