Hüddam İlmi Hüddam Sahibi Olma Şartları

Hüddam İlmi
Refiüd Derecat Çevrimdışı

Refiüd Derecat

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,013
1. Fakirlik ve musibetlerden emin olmak isteyen kimse nefsini
Allah Teala'nın itaati ve takvası ile yorsun. Buda emirlere uymak
ve yasaklardan uzak durmaktır. Kişi gücü yettiğince helal yemeli
ve haramdan sakınmalıdır. Allah Teala'dan riza, af, kalp ve beden
temizliği dilemelidir. Hiçbir şeye kızmamalı, Allah Teala'nın
kaderine razı olmalı ve musibetlere sabretmelidir.
Her türlü muradına ve ihtiyaçlarına nail olmak vede yardımcı
hadimi kullanmak istersen: Bulunduğun mekanı ve bedenini
güzelce temizledikten sonra, Çarşamba günü dikişsiz beyaz elbise
giyip insanlardan uzakta temiz ve karanlık bir evde halvete gir.
Altına temiz bir hasır serip, hasırın altınada Menengiç külü koy.
Perşembe günü oruç tutup, iftarını kuru üzümle aç. Yatsı
namazından sonra iki rekat hacet namazı kıl. Birinci ve ikinci
rekatlarda Fatiha suresinden sonra Kehf suresini oku. Hasırın
üstüne oturup, kıbleye doğru yönelerek 10.000 defa:


1.PNG


Yâ latîfü yâ hafiyyül eltafi edriknî bi lutfikel hafiyyillezî men
telattafte bihi kefâh.
dersin. Okumanı tamamladıktan sonra yanına Adem sıfatında
beyaz elbiseli ve eli kılıçlı bir adam gelir. Sakın ondan korkma! O
hadim sana: ''Hacetin nedir''? diye sorar. Sende o'na: Allah
Teala'nın hakkından beni zengin edecek olanı ver!. dersin. Hadim
sana şöyle der: Sana şu şartla veririm. Bundan hem yiyip hemde
sadaka vereceksin. Yapılmayacak şeyleride yapmayacaksın! der.
O hadim sana çok mal verir. O hadim ile devamlı arkadaş olmak
istiyorsan, o'na şöyle dersin; ''İkimizin arasında kullanacağım bir
işaret ver'' O'da sana siyah bir taş verir. Hadimi çağırmak istediğin
zaman bir ateş yakar ve o taşı ateşe atarsın. Hadim çok seri bir
şekilde yanına gelir ve hacetini yerine getirir. Hadimi göndermek
istediğin zaman şöyle dersin:

2.PNG

3.PNG


Allâhümme innî ebraü min havlî ve min kuvvetî ilâ havlike fe
erinî min acâibe danîı lutfike bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.
Bu amelin buhuru Sudan'dır. Okurken Sudan buhurunu yakarsın.
Ayrıca diğer ameller içinde çok faydalıdır.
2. Bedenini, elbiseni ve bulunduğun mekanı temizledikten
sonra, oruçlu ve riyazatlı olarak, Salı günü başlamak şartıyla üç
günlük bir halvete gir. Her farz namazın arkasından aşağıdaki
azimeti, senderus, lüban ve kara günlük buhurlarını yakarak 41
defa oku. Cuma gecesi halvet odasının ortasına beyaz bir çarşaf
ser. Çarşafın ortasına oturup, aşağıdaki azimeti adı geçen
buhurları yakarak oku. Huddam insan suretinde, boyu bir karış
uzunluğunda zahir olup yanına gelir. Sakın ondan korkma! Sana;
''Benden ne istiyorsun''. der. Sende ona; ''Benim senden istediğim
hizmetimde olacak, her emrimi yerine getirecek ve ömrümü
benimle geçireceksin'' dersin. Sana; ''İşittim ve iteat ettim'' der.
Sende ona şöyle dersin; ''Ben seni nasıl çağıracağım''. O sana
kendisini nasıl çağıracağını öğretir.
Okunacak Azimet budur:

4.PNG


Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ hin yâ hin yâ hin evhin evhin
evhin yâ heyâraşin yâ nûşâraşin yâ samsâraşin yâ raşin behin
behin behin vehin vehin vehin yâ sûsın yâ hannânü yâ mennânü yâ şedîdü hanahın yâ seylehûsin anyâlehın yâ
hûheyûhin şeymûhuşeyhin şemtûmâhîhın allâhümme sehhirlî
huddâme hâzihil esmâi ındeke yâ rabbel âlemîn.


Kaynak : BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI
 
Üst