Dua Görmeyen Gözleri Açan Körler Duası

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
Allahın Rahmeti üzerine olsun Şeyh (Dinuri) anlatır: Salih ve fakir kişilerden biri bir akşam vakit bir köye girer. Köy halkına, ecir ve sevabı Allaha olmak üzere bu akşam beni evinde misafir edecek kini- sevarmı? diye sorar. Köy halkından hiç bir kimse şeyhin bu sözüne ku- lak vermez. Kendisini evlerinde misafir etmek istemezler, yalnız ayni köy halkından olan iki gözü kör bir kimse şeyhin bu sözlerini duyunca, seni ben misafir edeceğim diyerek fakir kişinin elinden tutarak evine götürür, kusursuz ikramda bulunur. Gece yarısına doğru kör ev sahibi hacetini yapmak üzere kalkar, salih kişiyi misafir ettiği odadan şeyhin şöyie dua ettiğini duyar, şeyh bu duasını bir kaç kez tekrarladığı cihetle. kör ev sahibi Hak Taalanın verdiği bir ilham ile bu duayı ezberinde tu- tarak sabahı eder. Sabah namazı için kalkıp abdestini alır, namazını kıldıktan sonra, Fakir misafirden duyduğu ve ezberinde tuttuğu dua ile Allaha dua etmeğe başlar. Şafak sökerken o kimsenin gözleri Allahın izni ile açılmış olur. Sevincinden ne yapacağını bilmeyen ev sahibi mi- safirine koşar, fakat odasını boş bulur. O vakit Misafir ettiği fakir ki- şinin Allahın velilerinden biri olduğunu anlamış olur. Bu duanın arap- ça metni şöyledir:

k1.png


(Allahümme, Rabbül Ervahül Faniyeti, vel ecsadül Baliyeti, Es elü- ke bi taatil Ervahü-rraciatü ila ecsadiha el mülteimeti bi urukiha, ve bi taatil kuburil müşakkatü an ehliha ve da veteke-ssadika fihim, ve Ah- zükel hakka minhüm ve kıyamül halkı küllühüm min mehafetike ve şiddete sultanike yantazirune kadaike ve yehafune azabeke, Es elüke en tec ale-nnure fi Başarı, vel ihlas afvi ameli, ve-şşükre fi kalbi, ve zik- rüke fi lisani billeyli ve-nnehari, Ma ebkayteni ya Allah ya rabbel Ale- min.. Vela havle vela kuvvete illa bi-llahil Aliyyül azim. Ve sallallahu ala seyyidena Muhammedin ve Alihi ve sahbihi ve sellim teslimen ke- siren.. Amin..)

Kaynak : Şemsül Marif