Dua Evradı İmam fahreddin razî

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Bu virde herkim tam itikat ile devam etse acayip ve garaib havvaslarını
müşahede eder. hatta derki bütün günahlarına keffaret olur. Derecesi yüce olur.
Dünya ve ahiret maksatları hasıl olur. Budur
Cumartesi: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn 100 defa
Pazar: lâ ilâhe illallâhul melikül hakkul mübîn 100 defa
Pazartesi: lâ ilâhe illallâhu azîzen cemîlen yâ azîzü yâ cemîl 100 defa
Salı: Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî vesahbihî veselleme
teslîmen kesîrâ 100 defa
Çarşamba: lâ ilâhe illallâhu hâlisan muhlisan 100 defa
Perşembe: lâ ilâhe illallâhu hâliku külle şey-in vehüve alâ külli şey-in kadîr 100
defa
Cuma: estagfirullâh subhânallâhi velhamdülillâhi velça ilâhe illallâhu vallâhu
ekber velâ havle velâ kuvvete illça billâhil aliyyil azîm 100 defa

Kaynak: Gencine Esrar