İlimler Alanı Esrarı Azimeti Fatiha-i Şerif

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
Emiril müminin Hazreti Ali efendimizden ve bazı büyük Evliyadan
işitilmiştir ki: her kim bu fatiha-i şerifi azimeti ile beraber her gün 5 vakit
namaz ardınca 1 defa okusa veya günde 1 defa okusa, hakk sübhanehü ve
teala hazretlerinin emri ile Hiçbir mahlûk ona zarar veremez, Allahü teala
hazretleri her işinde ona yardım eder, düşmanlarından asla zarar görmeyip
onlar üzerine galip gelir, dünyevi ve uhrevi her türlü belalardan,
hastalıklardan, sıkıntılardan gam ve kederden fakirlikten emin olur. Her
zaman Allahü Teâlâ’nın hıfzı himayesinde olur. Amma şartı budur ki:
elbisen ve bedenin temiz olacak, her gün aynı vakitte ve aynı saatte ve aynı
yerde okuyacaksın ve hep bir celsede okuyacaksın, hiç konuşmayacaksın.
Okurken asla dünya kelamı konuşmayacaksın.

Eğer bu fatiha-i şerifin müvekkellerini davet etmek istersen, pazar günü
sabah namazından evvel bir halvet yere girip 41 gün orada kalacaksın. Her namaz ardından 14 defa fatiha-i şerifi azimeti ile beraber okuyacaksın,
sonra 1001 defa salavatı şerife okuyacaksın. Yatmadan evvelde 1 defa daha
okuyup tekrar 1001 defa salavatı şerife okuyup ondan sonra yatacaksın.
Amma hep aynı yerde ve bir celsede okuyacaksın. Halvet boyunca asla
dünya kelamı konuşmayacaksın. Ve riyazetli oruç tutacaksın. 1 hafta sonra
Fermanı ilahi ile 7 tane ervah gelip geceleri rüyada âlemi gaybtan çok
şeyler gösterirler. 21 gün olunca hakk tealanın izni inayeti ile kalp gözlerin
açılır. 41 gün tamam olunca cümle mahlûkat hem insanlar hem cinler hem
hayvanat ve hem ervah sana muti olup dost olurlar. Bundan sonra dünya
eline geçer azizim. Hiç şekk ve şüphe etme, eğer denemek istersen 7 gün
hiç oruç tutmadan riyazet yapmadan okuyacağın vakit halvet bir yere girip
orda her namaz adınca 71 defa oku. Amma 7 gün boyunca hem küçük hem
büyük günahlardan sakınıp asla günah işlemeyeceksin. Ve hep aynı yerde
ve bir celsede okuyacaksın. Okurken dünya kelamı söylemeyeceksin. 7 gün
sonra Bi emrillahi teala havvası fatiha-i şerif hürmetine Ervahı tayyibe gece
gelip âlemi gaybı dolaştırırlar, Çok acayip yerleri gezdirip Âlemi gaybtan
çok acayip şeyler gösterirler. Hiç şekk ve şüphe etmeyesin. Bunda çok azim
faideler vardır. Biz dahi tecrübe ettik ve azim faidelerini gördük. Asla gaflet
etmeyesin.

Kalp gözünü açmayı dilesen, pazar günü sabah namazından evvel halvet bir
yere girip 7 gün orda kalırsın. Hem riyazetli oruç tutup asla dünya kelamı
konuşmadan her gün 71 defa okursun. Yani her namaz ardınca 14 defa
okursun, 1 defada yatmadan evvel okursun. Amma şartı budur ki:
okumadan evvel 10 defa istiğfarı şerif ve 10 defada salavatı şerif
okuyacaksın. Ve okuma işi bitince 10 defa daha salavatı şerife okuyacaksın.
Okuma işini hep 1 celsede yapacaksın. Namaz vakti olunca hemen namaza
durup ardınca okuyacaksın. Abdestsiz yere basmayacaksın. Okuma işi
bitince 2000 defa salavatı şerif okuyacaksın. 7 gün sonra havvası fatiha
hürmetine kalp gözün açılır. Yerin üstünde ve altında her ne türlü şeyler
varsa hepsini müşahede edersin. Amma hiç kimseye bunları
anlatmayacaksın, yoksa bu nimeti geri kaybedersin. Ey iki gözümün nuru
hiç şekk ve şüphe etmeyesin. Bunda çok büyük faideler vardır. Havvası
fatiha-i şerif hürmetine Allahü teala seni ehli keramet eyler. Eğer dünyalık
eğer ukbalık her ne muradın varsa Allahü Teâlâ hepsini sana ihsan eder.

Cümle mahlûkat musahhar olurlar dünya eline geçer. Bunun şerhi daha çok
uzundur amma biz bu kadarla ihtisar ettik, arif olan anladı.1.png

2.png

3.png

4.png

5.png


Kaynak : Gencine Esrar