Erkek Erkeğe İlişki (İslam Cevabı)

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
aaphotoAid-removed-background.png

İslam dininde erkekler arasında romantik veya cinsel bir ilişki kurmak, yani erkek erkeğe sevgili olmak, kesinlikle yasaklanmıştır ve dinin öğretilerine göre büyük bir günah olarak kabul edilir. İslam inancına göre, cinsel ilişki yalnızca evlilik birlikteliğinde, bir erkek ile kadın arasında olmalıdır. Eşcinsel ilişkilerin yaşanması veya desteklenmesi ahlaki açıdan doğru görülmez ve dini olarak ciddi sonuçları olabilir.
İslam'da erkek erkeğe sevgili olmanın yasaklanmasına dayanak olarak aşağıdaki bazı nedenler gösterilebilir:
  1. Kuran'daki Ayetler: Kuran, eşcinsel eylemleri yasaklayan ayetler içermez, ancak Sodom ve Gomora halkının hikayesi gibi eşcinsellikle bağlantılı olaylar ve hikayeler anlatılır. Bu tür olaylar, eşcinselliğin Allah'ın hoşnutluğunu kazanmadığını ve insanları helak eden bir suç olduğunu vurgulamak için kullanılır.
  2. Hadisler: Hadislerde, peygamber Muhammed'in eşcinsel ilişki yaşayan insanları kınadığı ve ciddi cezaların uygulanması gerektiğine dair sözleri yer alır. Örneğin, bir hadiste, Muhammed'in "erkek erkeğe birliktelik yaşayan iki kişi bulunursa, öldürün onları" şeklinde bir ifade kullandığı rivayet edilir.
  3. İslam Hukuku (Fıkıh): İslam hukuku, eşcinsel ilişkileri suç olarak kabul eder ve bu tür davranışlar için farklı cezalar öngörür. Bu cezalar, hapis cezasından idama kadar değişebilir, ancak uygulanıp uygulanmaması ülkeden ülkeye değişen farklılıklar gösterir.
  4. Evlilik ve Soy Devamı: İslam'da evlilik, ailenin temel bir yapı taşı olarak kabul edilir ve soy devamını sağlamak önemli bir sorumluluktur. Erkek erkeğe ilişkiler doğal olarak soy devamını engelleyeceğinden, bu tür ilişkilerin dini açıdan hoş görülmemesi gerekir.
İslam toplumlarında erkek erkeğe sevgili olma konusu oldukça hassas bir konudur. Eşcinsellik açıkça kabul görmeyen ve toplumda hoşgörüyle karşılanmayan bir davranış olarak algılanır. Ancak, tüm Müslümanlar arasında görüşler farklılık gösterebilir. Bazı Müslüman topluluklar ve düşünürler, daha hoşgörülü bir yaklaşım sergileyerek eşcinselliği kabul ederken, diğerleri katı bir şekilde reddeder.
Sonuç olarak, İslam dini, erkek erkeğe sevgili olmayı dini kurallarla çelişen büyük bir günah olarak değerlendirir. İslam'ın öğretilerine göre, cinsel ilişki sadece evlilik birlikteliğinde olmalıdır ve eşcinsellikle ilişkili davranışlar ciddi sonuçlara yol açabilir. Her bireyin dini inancı, yaşam tarzı ve yorumları kişisel bir meseledir ve bireyler kendi vicdanlarına göre yaşam tercihleri yaparlar.