"er-Rahmân" Havassı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

اَلرَّحْمٰنُ
"er-Rahmân"
BU İSM-İ ŞERİFİN HAVÂSSI
1. Unutkanlığın giderilmesi, kalp katılığının yumuşatılması ve dünya işlerinde yardım alınması için: "Yâ Rahmân"
يَا رَحْمٰنُ
ism-i şerifi yüz kere zikredilir.
2. Sıkıntının ve zahmetin giderilmesi için: "Yâ Rahmân"
يَا رَحْمٰنُ
diye seslice nida edilir.
3. Çok unutkan olan kişi farz namazların akabinde on kere: "Allâhü'r-Rahmân"
اَللهُ الرَّحْمٰنُ
diye zikreder. Sonra Rasûlullâh ﷺ ve Ehl-i Beyt'ine bir Fâtiha hediye eder. Böylece dünyada bize merhamet buyuran Allâh-u Te'âlâ duasını kabul eder, artık o kul in şâ Allâh bildiğini unutmaz, duyduğunu ezberler. Ameller Tevfik iledir, tevfik ise Allâh'tandır.
4. Bu ism-i şerifi zikretmeye devam eden kişi her kim olursa olsun, dünya ve ahirette Allâh-u Zü'l-celâl'in lütfuna mazhar olur.
5. Bu ism-i şerifi ay boğa burcundayken bir kap içine safranla yazıp yağmur suyuyla bozarak kalbinde katılık ve bedbahtlık olan birine içirirlerse biiznillâhi Te'âlâ o bedbahtlık hali kaybolur.
6. Cuma günü ikindi namazından sonra kıbleye müteveccih şekilde oturup, güneş batıncaya kadar: "Yâ Allâh, yâ Rahmân"
يَا اَللهُ يَا رَحْمٰنُ
zikriyle meşgul olan ve güneş battıktan sonra Cenâb-ı Hakk'tan muradını isteyen kişiye Allâh-u Te'âlâ ne muradı varsa ihsan eder.
7. Bu ism-i şerifin hassası; zakirinde ve hamilinde (kendisini zikreden ve taşıyandan) istenmedik işleri uzaklaştırmaktır. Her kim her namazın ardından bu ism-i şerifi yüz kere zikrederse kalbinden gaflet ve unutkanlık uzaklaşır. [Yûsuf ibn-i İbrâhîm, Kazâu'l-hâcât, sh:18-19; Abdülazîz Ahmed Balûğûn, Duâu'l-ğâyeti'l-maksûdeti'l-kübrâ, sh:105; Seyyid Süleymân el-Hüseynî, Kenzü'l-esrâr fi'l-havâssı ve'l-ezkâr, 1/47-48; İmâm-ı Zerrûk, Şerhu Esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:27]