"el-Melik" Havassı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

اَلْمَلِكُ
"el-Melik"
BU İSM-İ ŞERİFİN HAVÂSSI
1. Bu ism-i şerifin en büyük hassesi kendisini zikre devam eden kişinin kalbinin safası (masivadan yani Allâh-u Te'âlâ'dan başka her hangi bir şeyin derdine düşmekten arınması), zenginlik kazanması ve güvence elde etmesidir.
2. Bu ism-i şerife her gün zeval vaktinde yüz kere devam edenin kalbi paklanır ve kederi kaybolur.
3. Sabah namazından sonra bu ism-i şerifi yüz yirmi bir kere okuyanı Allâh-u Te'âlâ fazl-u keremiyle ya bir takım sebeplerle veya kendi açacağı kapılarla ya da kalbine fethedeceği ilhamlarla zengin eder.
4. Mâu'l-Ayneyn ve Yûsuf ibni İbrâhim (Rahimehumellâh)ın beyanları vechile; her kim bu ism-i şerife sabah namazının sünnetiyle farzı arasında yüz yirmi bir kere devam ederse Allâh-u Te'âlâ onu zengin kılar, bunu kaçıran aynı sayıda zikre zeval vaktinde devam edebilir.
5. Hacet ve maksatlarını kemale erdirmek için bu ism-i şerifi zikredecek kişi harf-i tarifsiz olarak: "Yâ Melik"
يَا مَلِكُ
şeklinde zikretmelidir.
6. Dört sene boyunca bir gün bile terk etmeden sabah namazından evvel her gün yüz yirmi bir kere: "Yâ Melik"
يَا مَلِكُ
zikrine devam eden kimseyi Cenâb-ı Hak eğniya-i şakirin zümresine isal eder (şükreden zenginler arasına katar) ve onun katiyetle kimseye ihtiyaç ve zarureti kalmaz. [İmâm-ı Zerrûk, Şerhu Esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:30-32; Yûsuf ibn-i İbrâhim, Kazâu'l-hâcât, sh:19; Şeyh Mâu'l-'Ayneyn, Fâtiku'r-ratk alâ Râtikı'l-fetk, sh: 320, Seyyid Süleymân el-Hüseynî, Kenzü'l-esrâr fi'l-havâssı ve'l-ezkâr, 1/102]