"el-Kuddûs" Havassı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

اَلْقُدُّوسُ
"el-Kuddûs"
BU İSM-İ ŞERÎFİN HAVÂSSI
1. Her kim: "Sübbûhun kuddûsün rabbü'l-melâiketi ve'r-rûh"
سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ
tesbihini ebced hesabıyla sahip olduğu adede göre yani yüz seksen beş defa okuduktan sonra cuma namazının peşine bir ekmek parçası üzerine yazar da yerse Allâh-u Te'âlâ ona ibadet kapılarını açar ve onu bütün afetlerden selamette tutar.
2. Kaplerin safası yani kötü inançlardan ve fikirlerden arınması için bu ism-i şerif her gün yüz defa okunur.
3. Her kim bu ism-i şerifi gecenin sonunda yani imsaktan önce bin kere okursa cisminden ve kalbinden bütün belalar zail olur.
4. Her kim bütün işlerin kendi isteği doğrultusunda tesirlenmesini ve bütün zarar ve endişelerin kaybolmasını istiyorsa bu ism-i şerif tarif edatı olmaksızın yani: "Kuddûs"
قُدُّوسٌ
şeklinde zikretmelidir.
5. Her kim bu ism-i şerifi her gün zeval vaktinde yani öğlen ezanı zamanında yüz kere okursa kalbi safi olur.
6. Kıymeti çok yüce olan bu ism-i şerifin zikriyle meşgul olan kimseden Cenâb-ı Hakk her türlü şehveti mezmumeyi izale buyurur yani kötü istekleri giderir, kalbini de hüsnü ahlak ve nuraniyyeti esrar (güzel huylar ve nurlu sırlar) ile doldurur.
7. Riyazat-ı kamilede olduğu halde yani hayvani gıda yemekten, insanlarla konuşup görüşmekten, çok uyumaktan ve büyük küçük tüm günahlardan uzak durarak: "Kuddûs"
قُدُّوسٌ
ism-i şerifini yüz yetmiş defa okuyan, ayrıca her gün sabah namazını müteakip bu sayı üzere zikre devam eden kişi insanlar nezdinde heybetli, makbul ve muteber olur. Zikrin hitamında (sonunda): "Sübbûhun kuddûsün rabbü'l-melâiketi ve'r-rûh"
سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ
demek lazımdır. [İmâm-ı Zerrûk, Şerhu Esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:33; Yûsuf ibni İbrâhim, Kazâu'l-hâcât, sh:20; Şeyh Mâu'l-'Ayneyn, Fâtiku'r-ratk alâ Râtikı'l-fetk, sh:320, Seyyid Süleymân el-Hüseynî, Kenzü'l-havâs, sh:53-54]