"el-(Kh)âlik" Havassı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

اَلْخَالِقُ


"el-(Kh)âlik"
el-(Kh)âlik, Yüce Rabbimizin "Her şeyin varlığını ve hayatını tayin edip yoktan var eden, yaratan; bir işi düzgün bir şekilde planlayıp takdir eden; aslı, örneği ve modeli olmadan nesneyi var eden, bir şeyden başka bir şeyi icat eden" manalarına gelen ism-i şerifidir.
BU İSM-İ ŞERÎFİN HAVÂSSI
1. Her kimin bir eşyası kaybolur veya kölesi kaçar da, bu ism-i şerifi beş bin kere okursa o köle istesin veya istemesin biiznillâh-i Te'âlâ geri döner veya o kaybettiği şeyi kesinlikle bulur.
Ayrıca kaybolan kişinin geri gelmesi için de aynı miktarda okunur. Bu böylece tecrübe edilmiştir. Her kim bu ism-i şerifi: "Yâ (kh)âlika men fi's-semâvâti ve'l-erdi ve küllün ileyhi me'âdühû"
يَا خَالِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ كُلٌّ إِلَيْهِ مَعَادُهُ
"Ey gökleri ve yeri yaratan ve her şeyin dönüşü ancak Kendisine olacak olan" şeklinde okursa daha güzel olur ama böyle yapamayana da sadece ism-i şerifi okumak kafi gelir.
2. Her kim bu ism-i şerifi her gün yüz kere olmak üzere yedi gün peş peşe okursa afetlerden korunur, hatta kabrin onu sıkmasından bile kurtarılır.
3. Bu ism-i şerif kalbin masivadan arınması için geceleri çokça okunur.
4. İsteklerin kabul edilmesi için bu ism-i şerifin havassı tecrübe edilmiştir.
Gerçekleşmesini istediği bir işi olan kişi tam bir temizlik ve kesin bir itikad ile tenha ve temiz bir yerde kıbleye doğru diz üstü oturup beş bin yüz on beş defa bu ism-i şerifi tilavet ederse her ne olursa olsun isteği hasıl olur in şâ Allâh. [Yûsuf ibni İbrâhîm, Kazâu'l-hâcât, sh:23; eş-Şeyh Mâu'l-'ayneyn, Fâtiku'r-ratk alâ Râtikı'l-fetk, sh:322; Muhammed Şebrâvî, Fevâidü'l 'ızzi'l-esnâ fî şerhi esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:19-20; Seyyid Süleyemân el-Hüseynî, Kenzü'l-havâs, sh:65]