"el-Kahhâr" Havassı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
logo.png

اَلْقَهَّارُ
"el-Kahhâr"
el-Kahhâr, Yüce Rabbimizin "Ziyadesi ile kahredici ve yok edici; kudretinin karşısında her şeyi aciz bırakan, kullarına hakimiyet ve kudretle galebe eden ve onları -isteseler de istemeseler de- istediği cihete yönelten ve onları yöneten; her şeyi hükmüne itaat ettirebilen; hak edenleri kahrederek zelil ve perişan hale getiren" manalarına gelen ism-i şerifidir.
BU İSM-İ ŞERÎFİN HAVÂSSI
1. Bu ism-i şerifin hassası dünya sevgisini ve Allâh-u Te'âlâ'dan başkasını büyük görmeyi kalpten çıkarması, ayrıca kişiyi nefsinin alakalarından kurtarmasıdır.
2. Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifi çokça zikretmeye devam eden kişiye düşmanlarına karşı yardım eder.
3. Bu ism-i şerifin zikrine devam etmek nefsin kötü arzularını yenmek için faydalıdır.
4. Her kimin bir haceti olur da bu ism-i şerifi: "Yâ Kahhâr"
يَا قَهَّارُ
şeklinde yüz kere zikredip, ardından ellerini kaldırarak isteğini Allâh-u Te'âla'ya arz ederse, muradı hasıl olur (isteği meydana gelir).
5. Her kim kuşluk namazından sonra secdeye varıp, secdedeyken yedi kere: "Yâ Kahhâr"
يَا قَهَّارُ
zikrine devam ederse Allâh-u Te'âlâ kendisini zengin eder.
6. Bir zalimi helak etmek için gece yarısında ve güneş doğarken: "Yâ Kahhâru, yâ Ze'l-Betşi"
يَا قَهَّارُ، يَا ذَا الْبَطْشِ
"Ey zalimlerin hakkından gelen! Ey kuvvetli yakalayış sahibi!" zikri yüz kere okunur, ardından da: "(Kh)uz lî hakkî mimmen zalemenî"
خُذْلِي حَقِّي مِمَّنْ ظَلَمَنِي
"Benim hakkımı bana zulmeden şu kişiden al" duası söylenirse o zalim helak olur.
7. Bu ism-i şerifin, düşmanları kahretmek ve zalimleri zelil kılmak hususunda büyük tesiri vardır. Ümmet-i Muhammed'e zarar veren birini ıslah etmek veya ıslahı mukadder değilse helak etmek murad olunduğu zaman tam bir temizlik ve kesin bir itikad ile gece yarısından sonra tenha bir mahalde, kıbleye karşı dönülüp, diz üstü oturularak: "Allâhümme yâ Kahhâr"
اَللَّهُمَّ يَا قَهَّارُ
zikri üç yüz altı kere okunduktan sonra: "Ey Yüce Allâh'ım! Eğer bu kişi zulmünden dönüp ıslah olacaksa onu böyle olmaya muvaffak eyle. Yok eğer zulmünde ısrar ederse onu 'Kahhâr' ism-i şerifinle kahreyle" denilirse, o zalim biiznillâh helak olur.
8. Bu ism-i şerif iki yüzü olan bir kılıç gibidir. Hakkında beddua edilen kimse gerçekten zalim biri değilse, bu şekilde beddua etmekle o kişiye zulm edilmiş olacağı için bu bedduanın kötü tesiri okuyana döner. Tamamiyle hak etmeyen hakkında bu bedduayı etmemek gerekir.
9. Düşmanları ve kahra müstehak olan zalimleri kahretmek için geride geçen şartlar dairesinde bu ism-i şerifin: "Yâ Kahhâr"
يَا قَهَّارُ
şeklinde 1.250.736 kere okunması kaderin okları kadar tesirlidir. [Yûsuf ibni İbrâhîm, Kazâu'l-hâcât, sh:25-26; eş-Şeyh Mâu'l-'ayneyn, Fâtiku'r-ratk alâ Râtikı'l-fetk, sh:323; İmâm-ı Zerrûk, Şerhu Esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:48; Muhammed Şebrâvî, Fevâidü'l 'ızzi'l-esnâ fî şerhi esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:24; Yûsuf en-Nebhânî, Se'âdetü'd-dâreyn, sh:504; Seyyid Süleyemân el-Hüseynî, Kenzü'l-havâs, sh:1/69-70]